ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
เกษตรจัดหน่วยลงพื้นที่วัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนพื้นที่ตำบลอ่าวใหญ่ สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค
19 มี.ค. 2566

ภาพ/ข่าว  ตราด  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด นำโดยนางสาวลำยอง ครีบผา เกษตรอำเภอเมืองตราด จัดหน่วยให้บริการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน ฤดูกาลผลิตปี 2566 ให้บริการกับเกษตรกรบริเวณศาลาหมู่บ้าน หมู่ 5 ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด โดยมีเกษตรกรชาวสวนทุเรียนทยอยนำทุเรียนเข้ารับบริการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของทุเรียน ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต

สำหรับการดำเนินการจัดหน่วยออกให้บริการเกษตรกรในครั้งนี้ นางสาวลำยอง ครีบผา เกษตรอำเภอเมืองตราด กล่าวว่า เป็นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันปัญหาทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด โดยได้ทำการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของทุเรียน ตามมาตรฐานเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน ของกรมวิชาการเกษตร และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร ที่มีการกำหนดมาตรฐานเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนแต่ละสายพันธุ์ ประกอบด้วย สายพันธุ์กระดุม 27 เปอร์เซ็นต์แป้ง / สายพันธุ์ชะนี 30 เปอร์เซ็นต์แป้ง / สายพันธุ์พวงมณี 30 เปอร์เซ็นต์แป้ง  และสายพันธุ์หมอนทอง 32 เปอร์เซ็นต์แป้ง เป็นเกณฑ์ เพื่อให้เกษตรกรทราบการเก็บเกี่ยวผลผลิต และอยากฝากถึงชาวสวนทุเรียน มือตัด และล้งรับซื้อทุเรียน ให้ตรวจสอบคุณภาพทุเรียนและใบยืนยันการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของทุเรียนที่ออกให้โดยสำนักงานเกษตรอำเภอให้ครบถ้วน เพื่อป้องกันปัญหาทุเรียนอ่อนและป้องกันการสรวมสิทธิ์ด้วยโดยวันนี้มีการตรวจวัดทั้งสิ้น 173 ตัวอย่าง 

นางสาวลำยอง บอกว่า หากเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนด้อยคุณภาพ หรือทุเรียนอ่อน จะมีความผิด ทั้งตามกฎหมายอาญา มาตรา 271 การขายของโดยหลอกลวง รวมทั้งความผิดตามตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 47 การมีเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ อย่างไรก็ตามการจัดหน่วยให้บริการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ต่าง ๆ ส่วนเหตุการณ์ตัดทุเรียนพันธุ์หมอนทองจำนวน  30 ตัน ส่งขายให้ล้งรับซื้อที่จ.จันทบุรีเมื่อวันที่ผ่านมา นส.ลำยองเปิดเผยว่า เป็นการตัดทุเรียนที่ดอกบานช่วงเดือนพฤศจิกายน  2565 เรียกว่าชุดหัวดอก ที่มีความแก่ได้ที่แล้ว หลังตัดจากสวนต่างๆ 17 สวน จึงนำมารวมกันที่บ้านคันนา ม.5 ต.ห้วงน้ำขาว ก่อนนำมาคัดกรองอีกครั้ง เกรงมีทุเรียนที่ตกเปอร์เซ็นต์หลุดไป ไม่ใช่ทุเรียนที่มีกำหนดตัดตามกำหนดของทางราชการ ซึ่งข่าวดังกล่าวสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตทุเรียนของชาวตราดที่ยังรอการเก็บเกี่ยวอยู่ โดยสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตราด จะเปิดหน่วยให้บริการเกษตรกรตรวจวัดเปอร์เซ็นต์แป้ง ยืนยันการเก็บเกี่ยวอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ

ข่าวภูมิภาค จ.ตราด  ภาพ/ข่าว ณัฐวุฒิ สวัสดิ์วารี

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16- 31 มีนาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 มี.ค. 2566
ปีกลองการเมืองเริ่มดังขึ้นทุกขณะภายหลังนายกรัฐมนตรีประกาศเตรียมยุบสภาฯ ก่อนสภาฯหมดวาระในวันที่ 23 มีนาคม 2566 นี้ แน่นอนบรรดานักการเมืองต่างก็ต้องเปิดกลุยทธ์การหาเสียงกันอย่างเผ็ดร้อน ซึ่งจะว่าไปแล้วเราก็คงได้เห็นมีทั้งคนที่มุ่งเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์และคนที่เข...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด