ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
(คลิป) จัดระเบียบสายสื่อสารในชุมชนยังไม่ได้รับการแก้ไข ชาวบ้านบ่นยังไร้ระเบียบ
17 มี.ค. 2566

           จากกรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จัดสรรงบประมาณกว่า 11,668 ล้านบาท เพื่อจัดทำระบบสายไฟ ฟ้าลงดิน ในโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ที่กำหนดระยะเวลาดำเนินการไว้ 5 ปี คือในระหว่างปี 2560-2564 ที่จัดทำในพื้นที่ 4 เมืองท่องเที่ยวหลักประกอบด้วย เชียงใหม่ พัทยา หาดใหญ่ และนครราชสีมาโดยจะมีทั้งการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า รวมทั้งการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมในพื้นที่โครงการเพื่อเพิ่มความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ตลอดจนลดปัญหาและอุปสรรคด้านการบำรุงรักษาและความปลอด ภัยในเมืองท่องเที่ยวใหญ่ที่มีศักยภาพสูงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงระบบไฟฟ้าที่จะต้องรองรับความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้ 

             ทั้งนี้ในส่วนของเมืองพัทยา ได้วางแนวทางดำเนินงานไว้ 3 ระยะ ในงบประมาณจำนวน 3,100 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นงานก่อสร้างระบบจำหน่ายใต้ดิน งานระบบจำหน่ายแรงสูงเหนือดินพร้อม Overhead Ground Wire และงานรองรับการสื่อสาร รวม 9 เส้นทางหลัก ประกอบด้วย เส้นทางสายพัทยาเหนือ พัทยากลาง สุขุม วิท พัทยาสาย 1 พัทยาสาย 2 พัทยาสาย 3 ซอยบัวขาว พัทยาใต้ช่วงที่ 1 และพัทยาใต้ช่วงที่ 2 ซึ่งได้เริ่มดำเนิน การบนถนนพัทยาเหนือให้เป็นโครงการนำร่อง และปัจจุบันได้จัดทำการวางระบบ พร้อมรื้อถอนเสาไฟฟ้าตลอดแนวจนเสร็จสมบูรณ์ทำให้เกิดความเสถียรภาพในเรื่องของไฟฟ้า และทัศนียภาพ ส่วนเส้นทางที่เหลือมีการวางระบบเสร็จสมบูรณ์แล้ว ประกอบด้วย ถนนพัทยากลาง จากปากทางถนนสุขุมวิทถึงถนนสายชายหาด ถนนพัท ยาสาย 3 จากแยกพัทยากลาง-ท่าเรือบาลีฮาย และถนนสุขุมวิท จากพัทยากลาง-พัทยาใต้ ซึ่งทั้ง 3 เส้นทางมีแผนที่จะรื้อถอนเสาไฟฟ้าออกภายในเร็ววันนี้ ขณะที่การวางระบบในอีก 2 เส้นทางคือ ในโครงการวอล์กกิ้งสตรีท และถนนพัทยาใต้ จากปากทางสุขุมวิทถึงแยกพัทยาสาย 3 ที่พบว่ามีความคืบหน้าไปมาก 

             ล่าสุดวันนี้ (15 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านภายในซอยโพธิสาร ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ว่าที่ผ่านมารู้สึกยินดีที่เมืองพัทยาเป็น 1 ใน 4 ของเมืองท่องเที่ยวหลัก ที่ทาง กฟภ.ทุ่มงบประมาณในการจัดทำโครงการสายไฟฟ้าลงดินงบประมาณหมื่นกว่าล้าน ซึ่งปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วบนถนนพัทยาเหนือ ทำให้ไร้ปัญหาทางภาพลักษณ์การท่องเที่ยว สร้างความสวยงาม และยังลดปัญหาเรื่องของความเสถียรของการจ่ายไฟฟ้าไปตามแหล่งชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยว

           อย่างไรก็ตามขณะที่ กฟภ.เร่งดำเนินการเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย แต่ก็พบว่ามีการจัดโครงการนั้นจะอยู่ในพื้นที่ 9 ถนนเมนหลักของเมืองพัทยาเท่านั้น ขณะที่ถนนภายในตรอก ซอก ซอยต่างๆนั้นปัญหาของสายสื่อสารขององค์กรต่างๆที่มีการนำไปพาดเกี่ยวกับเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ไว้ ยังมีสภาพรกรุงรังไม่แตกต่างจากภาพในอดีตและกลับดูจะมีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะจากการลงพื้นที่สำรวจตลอดซอยโพธิสาร และอีกหลายเส้นทางที่เป็นแหล่งชุมชน มีสภาพสายสื่อสารถูกเกาะเกี่ยวโยงพันกันไว้อย่างไร้ระเบียบ ซึ่งหลายครั้งเป็นต้นเหตุสำคัญที่การก่อให้เกิดปัญหาเพลิงไหม้ ปัญหาทัศนีภาพที่อุดจาดตา และยังอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวกรณีที่สายสื่อสารบางเส้นทางห้อย ย้อย ต่ำลงมาในระดับการสัญจรของผู้คน

          กรณีนี้เป็นที่มาของการตั้งข้อสังเกตุจากสังคมว่า การที่เมืองพัทยาถูกวางให้เป็นศูนย์กลางการท่อง เที่ยวและการลงทุนของ EEC ตามเป้าหมายของรัฐบาล ซึ่งนอกจากจะมีการทุ่มงบประมาณในการจัดทำโครงการสายไฟฟ้าลงดินในเมืองใหญ่แล้ว ยังมีการจัดสรรงบประมาณอีกหลายหมื่นล้านบาท อย่าง โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง การพัฒนาท่าอากาศยานสนามบินอู่ตะเภา ศูนย์ซ่อมอากาศยาน รวมไปถึงระบบโลจิส ติกส์ และการพัฒนาท่าเทียบเรือน้ำลึกทั้งเพื่อการท่องเที่ยวและการขนส่ง แต่การปรับปรุงในหลายด้านที่เกิด ขึ้นจะเน้นไปยังพื้นที่ที่เป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเท่านั้น ขณะที่ย่านชุมชนหนา แน่นขนาดกลาง-เล็กที่ไม่ใช่พื้นที่เปิดหรือการเข้าถึงของนักท่องเที่ยวหรือคนต่างถิ่น ปัญหาเหล่านี้ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข ดูแล หรือการจัดระเบียบความเรียบร้อยแต่อย่างใด เหมือนเป็นการซุกปัญหาไว้และสร้างภาพให้เกิดความสวยงาม ความเสถียรภาพ ตามงบประมาณและวัตถุประสงค์ของโครงการเท่านั้น...

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16- 31 มีนาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 มี.ค. 2566
ปีกลองการเมืองเริ่มดังขึ้นทุกขณะภายหลังนายกรัฐมนตรีประกาศเตรียมยุบสภาฯ ก่อนสภาฯหมดวาระในวันที่ 23 มีนาคม 2566 นี้ แน่นอนบรรดานักการเมืองต่างก็ต้องเปิดกลุยทธ์การหาเสียงกันอย่างเผ็ดร้อน ซึ่งจะว่าไปแล้วเราก็คงได้เห็นมีทั้งคนที่มุ่งเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์และคนที่เข...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด