ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
กระทรวงมหาดไทยขานรับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล พัฒนาแอปพลิเคชัน ThaID
14 มี.ค. 2566

​นายกฯ ยินดีกระทรวงมหาดไทยขานรับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล พัฒนาแอปพลิเคชัน ThaID หรือ ไทยดี แสดงบัตรประชาชนผ่านแอปพลิเคชัน สร้างความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยแก่ประชาชน

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (14 มีนาคม 2566) เวลา 09.30 น. ณ โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง และคณะ เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อนำเสนอนิทรรศการผลการพัฒนาระบบรับรองการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) ผ่านแอปพลิเคชัน “ThaID” หรือ “ไทยดี”

นายกรัฐมนตรีขอบคุณกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ตอบรับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องรัฐบาลดิจิทัล ที่คิดค้นการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ประกอบการและประชาชนสามารถดำเนินการธุรกรรมต่าง ๆ ได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยคิดแพลตฟอร์มไทยดี (ThaID) เป็นการแสดงตัวตนออกมา เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนที่สามารถนำไปใช้ในการลงทะเบียน การแสดงตัวตนในสนามบินรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนต่าง ๆ แทนการใช้บัตรประชาชนและเอกสารทะเบียนบ้าน การที่มหาดไทยได้พัฒนาการแสดงตัวตนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัลนั้นสร้างประโยชน์อย่างมากในยุคสมัยนี้ เพราะการแสวงหาประโยชน์ การทุจริต การกระทำที่ไม่สุจริตในปัจจุบันนั้นแฝงมาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งสิ้น จึงจำเป็นต้องพัฒนา ทำสิ่งต่าง ๆ ให้ทันสมัยขึ้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชน จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมารัฐบาลพัฒนาแพลตฟอร์มต่าง ๆ ขึ้นมามากมาย เช่น การจ่ายเงิน การใช้เงิน การใช้ e-Wallet วันนี้สิ่งต่าง ๆ ที่รัฐบาลดำเนินการมานั้นเกิดความคุ้มค่าในการลงทุนจำนวนมาก ในการลงทุนทางโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน ถนน รถไฟ รถไฟฟ้า ซึ่งเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว ประชาชนทุกคนจะได้ประโยชน์ ได้รับความสะดวกสบาย และความปลอดภัย

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีแนะให้มีการติดตามประเมินผล เมื่อเปิดใช้งานไปแล้วมีประชาชนสนใจเท่าไร ตรวจพบปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง เพื่อนำมาดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น และฝากถึงสื่อมวลชนขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์สิ่งดี ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...