ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
ปภ.เทศบาลเมืองหนองปรือ ปรับทัศนียภาพ ตามนโยบายโครงการพัฒนาเมืองสะอาดของจังหวัดชลบุรี
14 มี.ค. 2566

งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองหนองปรือ เดินหน้าปรับทัศนียภาพในเขตพื้นที่ ตามนโยบายโครงการพัฒนาเมืองสะอาดของจังหวัดชลบุรี

วันนี้ ที่ บริเวณด้านหน้าสวนสุขภาพอ่างเก็บน้ำชากนอก เจ้าหน้าที่งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองหนองปรือ ลงพื้นที่ดังกล่าว พร้อมด้วยอุปกรณ์การทำความสะอาด และรถดับเพลิงบรรทุกน้ำ ร่วมกันฉีดล้างทำความสะอาดผิวถนน

หลังจากที่จังหวัดชลบุรี ได้มีหนังสือถึงทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีทุกแห่ง ให้ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองสะอาด เมื่อวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คัดเลือกถนนสายหลัก หรือถ้าไม่มี ก็ให้คัดเลือกถนนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบอย่างน้อย 1 เส้นทาง เพื่อกำหนดแนวทาง และวางแผนในการทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ รวมทั้งเกาะกลางถนน บริเวณสองข้างทาง และพื้นที่สาธารณะ ตลอดจนถนนที่เชื่อมต่อ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน

ดังนั้นนายวินัย อินทร์พิทักษ์  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ จึงได้ขานรับ และดำเนินโครงการดังกล่าวทันที มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 จนถึงปัจจุบันก็ได้มีการดำเนินงานไปแล้วในหลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น บริเวณสี่แยกมิตรกมล, ถนนหนองไม้แก่น, ถนนหน้าวัดสุทธาวาส, ถนนพัฒนาการ เป็นต้น และล่าสุด บริเวณด้านหน้าสวนสุขภาพอ่างเก็บน้ำชากนอก ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการฉีดล้างและกวาดถนน นำเศษดินทรายที่อยู่บนผิวถนนออกไป เพื่อให้เกิดความสวยงาม รวมทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ อันเป็นยานพาหนะที่ประชาชนนิยมใช้สัญจรผ่านไปมา

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16- 31 มีนาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 มี.ค. 2566
ปีกลองการเมืองเริ่มดังขึ้นทุกขณะภายหลังนายกรัฐมนตรีประกาศเตรียมยุบสภาฯ ก่อนสภาฯหมดวาระในวันที่ 23 มีนาคม 2566 นี้ แน่นอนบรรดานักการเมืองต่างก็ต้องเปิดกลุยทธ์การหาเสียงกันอย่างเผ็ดร้อน ซึ่งจะว่าไปแล้วเราก็คงได้เห็นมีทั้งคนที่มุ่งเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์และคนที่เข...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด