ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
พ่อเมืองสุโขทัย ประชุมเตรียมความพร้อมงานสักการะพระแม่ย่าสุโขทัย ประจำปี 2566
26 ม.ค. 2566

          เมื่อเวลา 13.00น. วันที่ 25 มกราคม 2566  ที่ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย   นายสุชาติ ทีคะสุข   ผวจ.สุโขทัย เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานสักการะพระแม่ย่าจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566 โดยมีนางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข   รองนายกเหล่ากาชาดจ.สุโขทัย  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2566 รวม 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย 

           โดยจัดพิธีบวงสรวงพระแม่ย่า และพิธีเปิดงาน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้  เพื่อสักการะพระแม่ย่าอันเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวจ.สุโขทัยและประชาชนทั่วไป ซึ่งจัดเป็นประเพณีสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ การแสดงพื้นบ้าน การร้องเพลงลูกทุ่งการเดินแฟชั่นกาชาดกุศล การออกร้านมัจฉากาชาด สลากกาชาดการกุศล จำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าราคาถูก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มสตรี และของดีของชาวจังหวัดสุโขทัย ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และให้ประชาชนได้ร่วมชมกิจกรรมต่างๆอย่างมีความสุขและกราบขอพรพระแม่ย่าเพื่อความเป็นสิริมงคล

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16- 31 มีนาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 มี.ค. 2566
ปีกลองการเมืองเริ่มดังขึ้นทุกขณะภายหลังนายกรัฐมนตรีประกาศเตรียมยุบสภาฯ ก่อนสภาฯหมดวาระในวันที่ 23 มีนาคม 2566 นี้ แน่นอนบรรดานักการเมืองต่างก็ต้องเปิดกลุยทธ์การหาเสียงกันอย่างเผ็ดร้อน ซึ่งจะว่าไปแล้วเราก็คงได้เห็นมีทั้งคนที่มุ่งเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์และคนที่เข...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด