ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
HMC Polymers แต่งตั้ง Mr.Corso Uzielli เป็นประธานบริษัท สานต่อการเป็นหนึ่งในผู้ผลิต PP บนพื้นฐานของ ESG อย่างยั่งยืน
24 ม.ค. 2566

HMC Polymers แต่งตั้งประธานบริษัทคนใหม่
พร้อมสานต่อการเป็นหนึ่งในผู้ผลิต PP ชั้นแนวหน้าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนพื้นฐานของ ESG อย่างยั่งยืน

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด (HMC Polymers) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ Mr.Corso Uzielli ดำรงตำแหน่งประธานบริษัท แทนคุณสิริเดช คุ้มวงศ์ดี ที่ครบวาระการทำงาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

Mr.Corso Uzielli (คอร์โซ อูซีลลี่) เป็นชาวอิตาเลียนโดยกำเนิด สำเร็จการศึกษาด้าน Corporate Finance and International Business จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ก่อนคร่ำหวอดในแวดวงการเงินมาหลายทศวรรษ ผ่านงานในตำแหน่งสำคัญ ๆ มามากมาย อาทิ CEO / Managing Director ของ LyondellBasell Industries Ltd. ณ เมืองเซาเปาโล สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล และตำแหน่งล่าสุด คือ Director, Joint Ventures Europe, Asia, and International ของ LyondellBasell Industries N.V. ที่เมืองรอตเทอร์ดาม ประเทศเนเธอร์แลนด์  นอกจากนี้ ยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ (Board of Director) ของบริษัทร่วมทุนที่ LyondellBasell ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 25-50 รวมถึง HMC Polymers ด้วย

จากประสบการณ์อันยาวนาน กอปรกับการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในหลายประเทศ หลายภูมิภาค ทำให้ Mr.Corso Uzielli มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ทั้งในด้านกลยุทธ์ธุรกิจ นวัตกรรมการผลิต จึงมุ่งผลักดันให้สายการผลิตที่ 4 ของโรงงานโพลีโพรพิลีน (PP) ดำเนินการผลิตสูงสุดเต็มศักยภาพ (Maximization) ได้เม็ดพลาสติก PP รวมกว่า 1 ล้านตันต่อปีตามเป้าหมาย และเร่งพัฒนาคุณสมบัติ (Product Development) เม็ดพลาสติก PP ให้มีคุณภาพสูงขึ้น เพื่อการนำไปใช้งานที่หลากหลายใน กลุ่มการแพทย์และสุขอนามัย กลุ่มบรรจุภัณฑ์ทั้งแบบแข็งและแบบยืดหยุ่น สุดท้าย คือ กลุ่มชิ้นส่วนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลัก ESG ทั้งในแง่การนำกลับไปรีไซเคิลใหม่ได้ง่ายขึ้น รวมถึงอยู่ระหว่างการพัฒนาเม็ดพลาสติก PP รีไซเคิลด้วย  โดยทั้งหมดจะอยู่เป็นบนพื้นฐานของมาตรฐานความปลอดภัย อันเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติงานทุกประเภท

Diversity and Inclusion  หรือแนวคิดการบริหารที่สนับสนุนความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของพนักงานในองค์กร เป็นอีกหนึ่งเรื่องทื่ Mr.Corzo Uzielli เน้นย้ำ และมีนโยบายการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทุกเพศ ทุกวัยแบบเปิดกว้าง ซึ่งทั้งหมดได้หลอมรวมเป็นรากฐานอันแข็งแกร่งของการเป็นผู้นำองค์กรด้านการผลิตเม็ดพลาสติก PP ในภูมิภาคเอเชียตะวันเฉียงใต้   

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 มกราคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 ม.ค. 2566
ปรากฎการณ์ทางการเมืองท้องถิ่นในช่วงที่ผ่านมาไม่นานนี้ ต้องยอมรับว่า คือการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) ที่คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาถึง 1,386,215 คะแนน สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไรก...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด