ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
ปศุสัตว์จันทบุรี ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
23 ม.ค. 2566

น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี พร้อมนายภาณุ อินทฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ลงพื้นที่ ม.3 ต.พวา อ.แก่งหางแมว ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในเขตพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ พร้อมมอบอาหารสัตว์ วิตามิน ยาถ่ายพยาธิ สร้างขวัญกำลังใจแก่ นางสำเนา เข้มอาด เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดเทศ 9 ตัว เป็นตัวผู้ 2 ตัว ตัวเมีย 7 ตัว โดยจะเลี้ยงเป็ดนาน 4 เดือน จนได้น้ำหนักประมาณ 3-4 กิโลกรัม ขายราคา 300-400 บาทต่อตัว ในตลาดชุมชน ช่วยสร้างรายได้เสริม และใช้ผลผลิตบริโภคภายในครัวเรือน เกษตรกรจะเก็บไข่ส่วนหนึ่งนำไปให้แม่เป็ดฟัก เพื่อขยายจำนวนลูกเป็ด นอกจากนี้ ยังใช้มูลเป็ดเป็นปุ๋ยในแปลงผัก และสวนผลไม้อีกด้วย ทำให้เกษตรกรที่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่ามีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเกิดจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าทำให้ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการพื้นฟู และระบบนิเวศที่สภาพเสื่อมโทรมกลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางพันธุกรรมเพิ่มมากขึ้น
 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 มกราคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 ม.ค. 2566
ปรากฎการณ์ทางการเมืองท้องถิ่นในช่วงที่ผ่านมาไม่นานนี้ ต้องยอมรับว่า คือการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) ที่คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาถึง 1,386,215 คะแนน สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไรก...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด