ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
นครปฐม อบต.ทุ่งขวาง จัดกิจกรรมวันเด็ก 2566 ยิ่งใหญ่ มอบทุนการศึกษา
16 ม.ค. 2566

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ กิตติวิริยะการ นายกอบต.ทุ่งขวาง  ประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี นายจอมใจ กองเกตุใหญ่ ปลัดอบต.ทุ่งขวาง กล่าวรายงาน ร่วมด้วย รองนายกฯ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯอบต.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ มีเด็กนักเรียนและผู้ปกครองร่วมกิจกรรมประมาณ 1000 คน  

นายสุรศักดิ์ กิตติวิริยะการ นายกอบต.ทุ่งขวาง เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมวันเด็กของอบต.ทุ่งขวาง ปีนี้เป็นไปอย่างคึกคัก โดย อบต.ร่วมกับ คณะผู้บริหาร อบต.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ห้างร้าน หน่วยงานต่างๆ และผู้ปกครอง ร่วมกัน สนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ ของรางวัล ทีมผู้บริหารได้ร่วมกันแต่งกายย้อนยุค เครื่องแบบนักเรียน มนุษย์ซุปเปอร์ฮีโร่ เพื่อสร้างสีสันให้เด็กๆ มีการแสดงบนเวที เล่นเกมส์ แจกของขวัญ ของรางวัลต่างๆมากมาย มีพิธี มอบทุนการศึกษา จำนวน 160 ทุนถึง 5 โรงเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง มีระเบียบวินัย รู้จักสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและสังคม ส่งเสริมพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ ให้เด็กๆได้แสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16- 31 มีนาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 มี.ค. 2566
ปีกลองการเมืองเริ่มดังขึ้นทุกขณะภายหลังนายกรัฐมนตรีประกาศเตรียมยุบสภาฯ ก่อนสภาฯหมดวาระในวันที่ 23 มีนาคม 2566 นี้ แน่นอนบรรดานักการเมืองต่างก็ต้องเปิดกลุยทธ์การหาเสียงกันอย่างเผ็ดร้อน ซึ่งจะว่าไปแล้วเราก็คงได้เห็นมีทั้งคนที่มุ่งเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์และคนที่เข...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด