ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
ชัชชาติโยกย้ายเทศกิจ42เขตแก้ปมเรียกส่วย
13 ม.ค. 2566

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวความคืบหน้าการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ว่าเรื่องหาบเร่แผงลอย เราไม่ได้ละเลย พร้อมทั้งให้นโยบายกับเขตมาตลอด และเมื่อช่วงเดือนธ.ค. ที่ผ่านมา มีการโยกย้ายหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ จำนวน 19 เขต ไปลงพื้นที่อื่น เพื่อให้เกิดความตื่นตัว ขณะเดียวกันมีการสอบคัดเลือกหัวหน้าฝ่ายเทศกิจขึ้นใหม่ด้วย รวมแล้วมีการปรับเปลี่ยนหัวหน้าฝ่ายเทศกิจใหม่ 42 เขต ทำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนตื่นตัวในการทำงาน โดยการลงไปดูพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคย เพราะที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่อาจจะคุ้นเคยกับผู้ค้า

นอกจากนี้การโยกย้ายหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ ยังช่วยเรื่องการทุจริต รวมทั้งยังช่วยให้เจ้าหน้าที่คิดรูปแบบใหม่ในการบริหารจัดการปัญหา สมมุติเราไม่ชินกับพื้นที่ที่รกรุงรัง จะรู้สึกรับไม่ได้ แต่ถ้าเคยอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วจะชินตา รู้จักกับผู้ค้ากันหมด แต่พอมีคนใหม่มา จึงทำให้เกิดการแก้ปัญหา

ซึ่งมุมมองใหม่ๆ ทำให้เห็นแล้วว่า มีการผลักดันได้ดีขึ้น เช่น ถ.สุขุมวิท เป็นต้น ขณะเดียวกันในฝั่งของผู้ซื้อ กทม.ขอความร่วมมือด้วย ถ้าเป็นหาบเร่แผงลอยที่กีดขวางทางจราจร ขออย่าไปซื้อเพราะตัวเรา จะเป็นส่วนที่กีดขวางทางจราจรด้วย ถ้าเกิดไม่มีคนซื้อ คนขายจะลดลง

อย่างไรก็ตาม การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยให้เป็นศูนย์ ไม่ใช่เรื่องยาก แต่เราต้องดูในมิติของคนจนเมืองด้วย ดังนั้นจึงให้ทั้ง 50 เขต จัดหาพื้นที่ตามซอย ที่มีพื้นที่และไม่ไปรบกวนการสัญจรของคนเดินเท้าและการจราจร เพื่อให้กลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอยยังมีพื้นที่ทำการค้า แต่ทางเท้าสายหลัก ประชาชนคนเดินเท้าจะต้องเดินได้ง่ายสะดวกปลอดภัย ซึ่งขณะนี้ได้พยายามจัดหาพื้นที่ทำการค้าให้กับผู้ค้าหาบเร่แผงลอย

ด้าน นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า ได้ประชุมการจัดหาพื้นที่ทำศูนย์อาหาร (Hawker center) เพื่อแก้ปัญหาหาบเร่แผงลอย โดยให้ทั้ง 50 เขต เร่งรัดจัดหาพื้นที่ทำศูนย์อาหาร เขตละ 1 จุด โดยมีเงื่อนไข จะต้องไม่ตั้งอยู่บนทางเท้า เป็นพื้นที่เอกชนหรือสาธารณะ ก็ได้

นอกจากนี้การจัดระเบียบผู้ค้าในจุดและนอกจุดให้ยึดตาม ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าฯ 2563 ส่วนผู้ค้านอกจุด ให้เขตรวมผู้ค้าให้อยู่ในจุดเดียวกัน เพื่อลดจำนวนผู้ค้านอกจุดให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อความเป็นระเบียบและ บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ค้า ซึ่ง กทม.สามารถยกเลิกผู้ค้านอกจุดได้ทุกเมื่อ

ขณะเดียวกันผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร จะออกตรวจ จุดทำการค้า ทุกจุด โดยผู้ตรวจ จะเป็นผู้พิจารณาว่าควรจะให้ยกเลิกหรือคงอยู่ต่อไป ส่วนสำนักเทศกิจจะออกตรวจจุดทำการค้า ทั้งในจุดและนอกจุด สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ต่อเขต ขณะที่ศูนย์ติดตามแก้ปัญหาหาบเร่-แผงลอยจะใช้กล้องวงจรปิดตรวจสอบจุดทำการค้า หากพบการฝ่าฝืนจะแจ้งศูนย์อัมรินทร์เพื่อแจ้งให้สำนักงานเขตเริ่มดำเนินการแก้ไข ภายใน 20 นาที

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16- 31 มีนาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 มี.ค. 2566
ปีกลองการเมืองเริ่มดังขึ้นทุกขณะภายหลังนายกรัฐมนตรีประกาศเตรียมยุบสภาฯ ก่อนสภาฯหมดวาระในวันที่ 23 มีนาคม 2566 นี้ แน่นอนบรรดานักการเมืองต่างก็ต้องเปิดกลุยทธ์การหาเสียงกันอย่างเผ็ดร้อน ซึ่งจะว่าไปแล้วเราก็คงได้เห็นมีทั้งคนที่มุ่งเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์และคนที่เข...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด