ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
ปลัด สธ. ย้ำทุกจังหวัดขับเคลื่อนบริการผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด
11 ม.ค. 2566

ปลัด สธ. ย้ำทุกจังหวัดขับเคลื่อนบริการผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ส่วน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและคณะลงพื้นที่เยี่ยมพัฒนางานแพทย์แผนไทยที่โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน  

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบเกียรติบัตรเขตสุขภาพที่มีผลงานการจัดบริการผู้ป่วยในด้านจิตเวชและยาเสพติดโดดเด่น ย้ำทุกหน่วยงานขับเคลื่อนบริการด้านจิตเวชและยาเสพติดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน พร้อมรับมอบเงินบริจาคจากมูลนิธิพัฒนาอนามัยเพื่อใช้ในงานดูแลเด็กออทิสติกปฐมวัย 

เมื่อวันนี้ 10 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่เขตสุขภาพที่มีผลงานขับเคลื่อนการจัดบริการผู้ป่วยในด้านจิตเวชและยาเสพติดดีเด่น และกล่าวว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายให้สถานพยาบาลในสังกัดทุกระดับพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยในด้านจิตเวชและยาเสพติด เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเข้มข้น มีการนำส่งอย่างปลอดภัยและติดตามดูแลต่อเนื่องในชุมชนแบบไร้รอยต่อ ป้องกันปัญหาการใช้ความรุนแรงของผู้ป่วยจิตเวช โดยปัจจุบันมีโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป  เปิดหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดแล้ว 94 แห่ง ใน 68 จังหวัด ส่วนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดในชุมชน กระทรวงสาธารณสุขจะเป็นหน่วยสนับสนุนหน่วยงานท้องถิ่นในการจัดบริการเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

นพ.โอภาสกล่าวต่อว่า สำหรับเขตสุขภาพที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ประกอบด้วย รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง : สามารถเปิดหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดครอบคลุมทุกโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปในเขตสุขภาพ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 3 และเขตสุขภาพที่ 12, รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน : สามารถเปิดหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดครอบคลุมทุกจังหวัดในเขตสุขภาพ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 2 เขตสุขภาพที่ 5 เขตสุขภาพที่ 7 เขตสุขภาพที่ 9 และเขตสุขภาพ 10, รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง : สามารถเปิดหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดได้มากกว่า ร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปในเขตสุขภาพ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 1 เขตสุขภาพที่ 4  เขตสุขภาพที่ 6 เขตสุขภาพที่ 8 และเขตสุขภาพที่ 11 และรางวัลเกียรติบัตรพิเศษ : สามารถเร่งรัดการเปิดหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดเพิ่มอย่างก้าวกระโดดภายใน 1 สัปดาห์ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 8 และเขตสุขภาพที่ 5

พร้อมกันนี้ ได้รับมอบเงินบริจาคจาก นพ.วัลลภ ไทยเหนือ ประธานมูลนิธิพัฒนาอนามัย และอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวนทั้งสิ้น 600,000 บาท เพื่อใช้ในงานดูแลเด็กออทิสติกปฐมวัย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเติบโตและเป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศได้ต่อไป

ส่วนที่โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าเยี่ยมให้คำแนะนำการพัฒนางานแพทย์แผนไทย โดยมี นายแพทย์ภัทราวุธ โชคประกอบกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน และคณะให้การต้อนรับ

ข่าวภูมิภาคกาญจนบุรี / ปรีชา   ไหลวารินทร์

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16- 31 มีนาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 มี.ค. 2566
ปีกลองการเมืองเริ่มดังขึ้นทุกขณะภายหลังนายกรัฐมนตรีประกาศเตรียมยุบสภาฯ ก่อนสภาฯหมดวาระในวันที่ 23 มีนาคม 2566 นี้ แน่นอนบรรดานักการเมืองต่างก็ต้องเปิดกลุยทธ์การหาเสียงกันอย่างเผ็ดร้อน ซึ่งจะว่าไปแล้วเราก็คงได้เห็นมีทั้งคนที่มุ่งเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์และคนที่เข...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด