ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
นายกฯขอบคุณสภา ผ่านกฎหมาย 4 ฉบับสำคัญ
29 ธ.ค. 2565

"นายกฯ" ขอบคุณสภา ผ่านกฎหมาย 4 ฉบับสำคัญที่เสนอโดยรัฐบาล เพื่อประโยชน์ประเทศชาติและประชาชน โดยเฉพาะ กฎหมาย กยศ. ดอกเบี้ย 1% ไร้คนค้ำ

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ลงมติผ่านร่างกฎหมายสำคัญที่เสนอโดยรัฐบาลทั้ง 4 ฉบับ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน

จากที่เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.65 ที่รัฐสภา ได้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิเศษหยิบยกกฎหมายซึ่งเป็นร่างของครม.รวม 4 ฉบับ ได้แก่ 

1. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ....  
2. พิจารณากรณีวุฒิสภา แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราช บัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ....
3. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...
4. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

โดยกฎหมายฉบับที่ 1, ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 ผลการพิจารณาที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา ส่วนกฎหมายฉบับที่ 4 ที่เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) นั้น ได้มีการแก้ไขให้เก็บดอกเบี้ยได้ 1% ต่อปี และให้มีเบี้ยปรับไม่เกิน 0.5% ต่อปี และไม่ต้องมีผู้ค้ำทุกกรณีนั้น 

นายกรัฐมนตรีขอขอบคุณประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ทุกคน ที่ลงมติผ่านร่างกฎหมายสำคัญ เห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ เพื่อไม่ให้ผู้กู้ยืมได้รับผลกระทบ ด้วยการโดนฟ้องร้อง และการเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราที่สูงตามกฎหมายเดิม 

นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการศึกษาของประชาชน ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ เชื่อมั่นถึงประโยชน์ของการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม จึงขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกคนที่ผ่านร่างกฎหมายสำคัญทั้ง 4 ฉบับที่เสนอโดยรัฐบาล โดยเฉพาะร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ กยศ. ครั้งนี้ เพื่อคำนึงถึงประโยชน์ และผลกระทบที่อาจเกิดแก่ประชาชน

 
 
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16- 31 มีนาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 มี.ค. 2566
ปีกลองการเมืองเริ่มดังขึ้นทุกขณะภายหลังนายกรัฐมนตรีประกาศเตรียมยุบสภาฯ ก่อนสภาฯหมดวาระในวันที่ 23 มีนาคม 2566 นี้ แน่นอนบรรดานักการเมืองต่างก็ต้องเปิดกลุยทธ์การหาเสียงกันอย่างเผ็ดร้อน ซึ่งจะว่าไปแล้วเราก็คงได้เห็นมีทั้งคนที่มุ่งเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์และคนที่เข...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด