ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
กกต.ตรวจเยี่ยม ทต.ลำปางหลวง เตรียมการเลือกตั้ง
19 พ.ย. 2565

ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยนายทวี ปิยะพัฒนา ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เพื่อตรวจเยี่ยมและประสานความร่วมมือในการเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำปางหลวง เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 
โดยมี นายอรรณพ ตื้อคำ นายกเทศมนตรีตำบลลำปางหลวง พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลลำปางหลวงและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำตำบลลำปางหลวง กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง พร้อมด้วยเจ้าที่เทศบาลตำบลลำปางหลวง ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นายทองเนตร ดูใจ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง นายฐิติวัฒน์ สุดเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง และพนักงานร่วมตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย ณ เทศบาลตําบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 พ.ย. 2565
ในปัจจุบันอย่างที่ทราบกันดีว่า เทคโนโลยีนั้นก้าวล้ำหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆ วัน พร้อมกันนี้ ยังส่งผลให้ธุรกิจการค้าขายออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ TDA เคยเปิดเผยผลการสำรวจมูลค่าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย ปี 2563 ...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด