ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
สีสันแข่งเรือพาย บ้านไม้รูดประเพณีสองฝั่งคลอง
08 พ.ย. 2565

ภาพ/ข่าว  ตราด อบต.ไม้รูด จัดโครงการสืบสานประเพณีแข่งขันเรือพายกีฬาทางนํ้า ประจําปีงบประมาณ 2566 ประเพณีลอยกระทง 2 ฝั่งคลองไม้รูด เวลา 09.30น. วันที่ 8 พย.65 นายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ นายก อบต.ไม้รูด เป็นประธานในพิธีจัดงานประเพณี เปิดการแข่งขันเรือพายประเพณีกีฬาทางน้ำสองฝั่งคลองไม้รูด โดยมีนางนํ้าอ้อย หาญพล ผู้อํานวยการกองช่างรักษาราชการแทนหัวหน้าปลัด อบต.ไม้รูด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ถึงโครงการ  มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน เป็นทีมชาย 8 ทีม ทีมหญิง  5 ทีม ใช้สถานที่แข่งขันที่บริเวณปากคลองไม้รูด หมู่ที่ 1 ระยะทางการแข่งขันความยาว 300 เมตร ซึ่งเป็นการแข่งขันเรือพายประแภท 12 ฝีพาย  เป็นการแข่งขันแบบ 2 ใน 3 แบ่งเป็นรอบคัดเลือกรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ สำหรับผลการแข่งขันปรากฎว่าทีมชนะเลิศชายคือทีม ร่วมสุข บี และทีมชนะเลิศหญิง คือทีม อสม.ม.6 นายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ นายก บต.ไม้รูด กล่าวว่า อบต.ไม้รูด จัดส่งเสริม สืบสานประเพณี วิถีชีวิต วัฒนธรรมชาวไม้รูดทุกปี เพื่อเสริมสร้าง ความรัก สามัคคี สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ของต.ไม้รูด และในภาคกลางคืนจะมีการร่วมกันลอยกระทงกลางสายนํ้าที่สะพานเฉลิมพระเกียรติหลากสี คลองไม้รูดต่อไปด้วย

ข่าวภูมิภาค จ.ตราด  ภาพ/ข่าว ณัฐวุฒิ  สวัสดิ์วารี

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16- 31 มีนาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 มี.ค. 2566
ปีกลองการเมืองเริ่มดังขึ้นทุกขณะภายหลังนายกรัฐมนตรีประกาศเตรียมยุบสภาฯ ก่อนสภาฯหมดวาระในวันที่ 23 มีนาคม 2566 นี้ แน่นอนบรรดานักการเมืองต่างก็ต้องเปิดกลุยทธ์การหาเสียงกันอย่างเผ็ดร้อน ซึ่งจะว่าไปแล้วเราก็คงได้เห็นมีทั้งคนที่มุ่งเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์และคนที่เข...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด