ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
"รองสมเกียรติ"จัดให้ ทำบัตรประชาชนให้เด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก
22 ก.ย. 2565

     นายสมเกียรติ ลิมปะพันธุ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนท้องถิ่น และสำนักปลัดเทศบาล ฯ ร่วมกับกรมการปกครอง และศูนย์บริหารการทะเบียน ภาค 6 สาขาสุโขทัย จัดโครงการ “ ให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ ” ให้แก่ เด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก  ในการนี้ ได้ออกให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ และ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก โดยมีนักเรียนแจ้งความประสงค์ที่จะทำบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งสิ้น จำนวน 74 ราย เนื่องจากถึงเกณฑ์ในการทำบัตรประชาชนครั้งแรก 

     ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ เด็กนักเรียน ให้มีบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญในการแสดงตน หรือการเข้าถึงบริการ และสวัสดิการด้านต่างๆ ของภาครัฐ ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงต่อไป

ทีมข่าว จ.สุโขทัย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2565
นักการเมืองในอุดมคติ กล่าวได้ว่า คือบุคคลที่มีความมุ่งมั่นที่จะเดินทางเข้าสู่เส้นทางของการใช้อำนาจรัฐเพื่อบริหารประเทศและพัฒนาประเทศ ไม่ว่าอยู่ในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ ยิ่งถ้าผ่านการเลือกตั้งมาจากประชาชนด้วยแล้ว ก็ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง โด...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด