ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
นครนายก จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564 - 2565 วันที่ 22 กันยายน 2565
22 ก.ย. 2565

    นายพีระ การุญ นายอำเภอองครักษ์ มอบหมาย ว่าที่ ร.ต.ธัญญา เฟื่องนิภากรณ์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) พร้อมด้วย นางศศิกาญจน์ ตระการศาสตร์ พัฒนาการอำเภอองครักษ์ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564 - 2565 

     โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดนครนายก ประจำปี 2564 - 2565 และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ของอำเภอองครักษ์ จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ บ้านเตยน้อย หมู่ 3 ต.บางสมบูรณ์ และ บ้านกลางคลอง 22 หมู่ 12 ต. พระอาจารย์ 

และปล่อยคาราวานรถอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานและพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้งมอบโล่รางวัลกองทุนแม่ดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ให้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบน หมู่ 10 ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

ทีมข่าว จ.นครนายก

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2565
นักการเมืองในอุดมคติ กล่าวได้ว่า คือบุคคลที่มีความมุ่งมั่นที่จะเดินทางเข้าสู่เส้นทางของการใช้อำนาจรัฐเพื่อบริหารประเทศและพัฒนาประเทศ ไม่ว่าอยู่ในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ ยิ่งถ้าผ่านการเลือกตั้งมาจากประชาชนด้วยแล้ว ก็ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง โด...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด