ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
เปิดไทม์ไลน์โหมดเลือกตั้งส.ส.ปี 2566
21 ก.ย. 2565

ขณะนี้ทุกพรรคการเมืองเตรียมพร้อมการเลือกตั้ง ส.ส. กันทุกขณะแล้ว ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังวันที่30กันยายน2565 ชี้ชะตาความเป็นนายกรัฐมนตรีของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่สำหรับกกต. แล้วได้วางไทม์ไลน์ไว้ล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อย สำหรับการเตรียมการเลือกตั้งทั่วไป (เลือกตั้งส.ส.) ในส่วนของกกต.นั้น เตรียมแผนการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. ไว้รองรับสถานการณ์ทางการเมืองไว้เรียบร้อยแล้ว โดยในกรณีสภาผู้แทนราษฎรอยู่ “ครบวาระ” มีแผนจัดการเลือกตั้งส.ส.ดังนี้ 

-เดือนมีนาคม 2566 เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.66 ถือเป็นวันที่อายุของ ส.ส.สิ้นสุดลง, 30 มี.ค.66 วันสุดท้ายที่คาดว่าพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.มีผลบังคับใช้, 31 มี.ค.66 กกต.ประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง (ม.12 ) และ ประกาศกำหนดวันรับสมัคร (ม.12 ) 

-เดือนเมษายน 2566 ระหว่าง วันที่ 3-7 เม.ย.66 เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.(ม.12 ),  วันที 11 เม.ย.66 วันสุดท้ายของการประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง (ม.30) และ วันสุดท้ายประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ม.36), 14 เม.ย.66 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครส.ส. (ม.46)
ถัดไปวันที่ 16 เม.ย.66 เป็นวันสุดท้ายส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ม.36) และสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (ม.19) 26 เม.ย.66 วันสุดท้ายเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง (ม.30 ) และ วันสุดท้ายเพิ่มชื่อ -ถอนชื่อ (ม.37, ม.38) 
30 เม.ย.66 เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง/นอกเขตเลือกตั้ง และ แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ม.33 )  
-เดือนพฤษภาคม 2566 ระหว่างวันที่ 1-6 พ.ค.66 แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ม.33) ขณะเดียวกันวันที่ 1 พ.ค.66 เป็นวันสุดท้ายยื่นคำร้องเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ม.49, ม.51), 3 พ.ค.66 วันสุดท้ายศาลฎีกาพิจารณาสิทธิสมัครกรณีผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งไม่รับสมัคร (ม.49) 6 พ.ค.66 เป็นวันสุดท้ายที่ผอ.เลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ยื่นคำร้องศาลฎีกา กรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม (ม.52)
7 พ.ค.66 วันเลือกตั้งส.ส.เป็นการเลือกตั้งทั่วไป 

ขณะที่ 8-14 พ.ค.66 แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ม.33)                 

นอกจากนั้น กกต.ยังได้ร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.กรณี “ยุบสภา” มีรายละเอียดดังนี้  

-วันที่มีพ.ร.ฎ.ยุบสภาผู้แทนราษฎร กกต.ประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง (ม.12) ,กกต.ประกาศกำหนดวันรับสมัคร (ม.12) ภายใน 5 วันนับแต่วันยุบสภา
-วันรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. (ม.12) ภายใน 5-25 วัน นับแต่วันยุบสภา
-วันสุดท้ายประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง (ม.30) และวันสุดท้ายประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ม.36) ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน

-ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. (ม.46) ภายใน 7 วัน นับแต่วันปิดรับสมัคร

-วันสุดท้ายส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ม.36) และ สรรหา/แต่งตั้งคกก.ประจำหน่วยเลือกตั้ง (ม.19) ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 20 วัน
- วันสุดท้ายเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง (ม.30) และ วันสุดท้ายเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ (ม.37, ม.38)  ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน, แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ม.33) 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง
-วันสุดท้ายยื่นคำร้องเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ม.49, ม.51) ภายใน 7 วันนับแต่วันประกาศรายชื่อ, วันสุดท้ายศาลฎีกาพิจารณาสิทธิสมัคร กรณีผอ.การเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งไม่รับสมัคร (ม.49) ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 3 วัน
-วันสุดท้ายผอ.ประจำเขตเลือกตั้งยื่นคำร้องศาลฎีกากรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม (ม.52) ก่อนวันเลือกตั้ง

-วันที่คาดว่าเป็นวันเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ไม่เกิน 60 วันนับแต่วันยุบสภา,  แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ม.33 ) 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง

ส่วนจะได้เลือกตั้ง 7 พ.ค.2566 หากสภาอยู่ครบวาระ หรือ เกิดการยุบสภาให้มีการเลือกตั้งเสียก่อน ก็ต้องรอดูว่าจะยุบสภาวันไหน ซึ่งต้องจัดเลือกตั้งภายใน 60 วัน 

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2565
นักการเมืองในอุดมคติ กล่าวได้ว่า คือบุคคลที่มีความมุ่งมั่นที่จะเดินทางเข้าสู่เส้นทางของการใช้อำนาจรัฐเพื่อบริหารประเทศและพัฒนาประเทศ ไม่ว่าอยู่ในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ ยิ่งถ้าผ่านการเลือกตั้งมาจากประชาชนด้วยแล้ว ก็ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง โด...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด