ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
รมว.สุชาติ ชวนคนหางานต่างประเทศ ผ่าน "Smart TOEA"
26 ส.ค. 2565

กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เปิดให้บริการรับชำระเงินค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีคนหางานแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 26  สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการแก่ผู้รับบริการให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ตามนโยบายพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ที่ต้องการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยี โดยได้มีการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ระยะที่ 4 ได้พัฒนาแล้วเสร็จ ทำให้คนหางานสามารถยื่นคำขอส่งเงินเข้ากองทุนฯ ได้ 2 วิธี  คือ ยื่นคำขอผ่านระบบ e-Service และยื่นคำขอ ณ สำนักงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการผ่านระบบ e-Service แทนคนหางาน รวมทั้งสามารถชำระเงินได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ Mobile Banking , เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด และชำระเงินสด ณ สำนักงาน ที่ยื่นคำขอส่งเงินเข้ากองทุน โดยระบบ e-Service ดังกล่าว จะเริ่มเปิดให้ใช้บริการในส่วนการสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ “กรณีคนหางานแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง” เป็นลำดับแรก ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป 

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ หากเป็นสมาชิกกองทุนฯ  เมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิด หรือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ในขณะที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ จะได้รับความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ที่กฎหมายกำหนด อาทิ กรณีถูกทอดทิ้งในต่างประเทศ  กรณีประสบอันตรายก่อนไปทำงานหรือขณะทำงานในต่างประเทศ กรณีถูกเลิกจ้างจากสาเหตุประสบอันตราย กรณีประสบอันตรายจนพิการ กรณีถูกส่งกลับเนื่องจากเป็นโรคต้องห้าม และกรณีประสบปัญหาจากภัยสงคราม ภัยธรรมชาติ หรือโรคระบาด

“คนหางานที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศและประสงค์สมัครสมาชิกกองทุนฯ สามารถแจ้งการเดินทางได้ทางเว็บไซต์ toea.doe.go.th ชำระเงินค่าสมัครสมาชิกกองทุนฯ ผ่าน Mobile Banking หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด รับหลักฐานใบเสร็จรับเงินและบัตรสมาชิกกองทุนฯ ผ่าน Application "Smart TOEA" หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (e-Service) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และส่วนกรณีการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศโดยกรมการจัดหางานจัดส่ง และกรณีบริษัทจัดหางานจัดส่ง จะเปิดให้บริการในวันที่ 26 กันยายน 2565 เป็นต้นไป” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศและต้องการสมัครสมาชิกกองทุน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 หรือกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 02 245 6710 -11 ในวันและเวลาราชการ หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 พ.ย. 2565
ในปัจจุบันอย่างที่ทราบกันดีว่า เทคโนโลยีนั้นก้าวล้ำหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆ วัน พร้อมกันนี้ ยังส่งผลให้ธุรกิจการค้าขายออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ TDA เคยเปิดเผยผลการสำรวจมูลค่าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย ปี 2563 ...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด