ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
โครงการนครปฐมรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ยากไร้ เทิดไท้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
18 ส.ค. 2565

โครงการนครปฐมรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ยากไร้ เทิดไท้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "อยู่ดี มีกำลังใจ" 91 หลัง 91 ปี 91 คน

     นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบบ้านให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ตามโครงการนครปฐมรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ยากไร้ เทิดไท้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 "อยู่ดี มีกำลังใจ" 91 หลัง 91 ปี 91 คน ในพื้นที่อำเภอดอนตูม ได้แก่ บ้านนางตุ๊ สายสินธ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหลวง ,นางไข พวงวัดโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลหวยด้วน, นายสมศักดิ์ จันทร์ดี นางมณี บูชาพิมพ์ หมู่ที่ 4 ตำบลดอนรวก, และนายล้วน ผุยรอด หมู่ที่ 2 ตำบลดอนรวก พร้อมมอบถุงยังชีพ และเครื่องอุปโภคบริโภค

     นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐม ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนดำเนินโครงการนครปฐมรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ยากไร้ เทิดไท้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดแนวพระราชดำริในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชนและปรับปรุงที่อยู่อาศัยสภาพทรุดโทรมของครัวเรือนเปราะบาง ให้มีความมั่นคงแข็งแรง เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในทุกอำเภอ รวมทั้งสิ้น 91 หลัง สำหรับในพื้นที่อำเภอดอนตูม มีครัวเรือนเปราะบางได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการฯ จำนวน 9 หลัง ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากอำเภอตอนตูม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าอาวาสวัดหัวถนน ผู้นำชุมชน จิตอาสา อาสาสมัคร ในการดำเนินการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้ครัวเรือนเปราะบางมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ทีมข่าวนครปฐม

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 พ.ย. 2565
ในปัจจุบันอย่างที่ทราบกันดีว่า เทคโนโลยีนั้นก้าวล้ำหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆ วัน พร้อมกันนี้ ยังส่งผลให้ธุรกิจการค้าขายออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ TDA เคยเปิดเผยผลการสำรวจมูลค่าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย ปี 2563 ...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด