ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
พิมาย โคราช ตำรวจพิมายประกาศเจตนารมณ์งดเหล้าเข้าพรรษาทั้งโรงพัก106คน
30 มิ.ย. 2565

พิมาย โคราช ตำรวจพิมายประกาศเจตนารมณ์งดเหล้าเข้าพรรษาทั้งโรงพัก106คน ทุกนายออกมาร่วมใจปฏิญาณตนงดดื่มเหล้าเข้าพรรษา เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน

     เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 30 มิ.ย.65 พ.ต.อ.นธีร์ สุคุณา ผกก.สภ.พิมาย จ.นครราชสีมา ร่วมจัดโครงการงดเหล้าเข้าพรรษากับ นางสมควร งูพิมาย ร.ต.อ.วีระพงษ์ แดนพิมาย ช้าราชการบำนาญและนายปรัชญา ยอดสุรินทร์ ผู้นำโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา จึงได้ มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิทยา บุญวัน รอง ผกก.สภ.พิมาย นำข้าราชการตำรวจ สภ.พิมาย 106 คน ประกาศเจตนารมณ์งดเหล้าเข้าพรรษายกโรงพัก บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ทุกนายออกมาร่วมใจกันปฏิญาณตนงดดื่มเหล้าเข้าพรรษาประจำปี 2565 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน เพราะจากสถิติของปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมที่ผ่านมา พบว่าเหล้าเป็นสาเหตุต้นๆของการเกิดปัญหาสังคม ไม่ว่าปัญอุบัติเหตุทางถนน เมาแล้วขับ การทำร้ายร่างกาย การล่วงละเมิดทางเพศหรือกระทำความรุนแรงต่อผู้หญิง เป็นต้น ที่สำคัญหากเจ้าหน้าที่ตำรวจดื่มสุราในระหว่างปฏิบัติหน้าที่จะทำประสิทธิภาพและสมรรถนะของการทำงานลดลง ประชาชนจะขาดความเชื่อมั่นส่งผลต่อภาพลักษณ์ของตำรวจ ซึ่งภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 2019 ที่มีความรุนแรงในปีที่ผ่านมา

     จึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้ตำรวจทั้งโรงพักใช้เทศกาลเข้าพรรษาระหว่างวันที่ 13 ก.ย.65 ถึงวันที่ 10 ต.ค.65  นี้เป็นโอกาสลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อเป็นการรักษาสุขภาพ ทำให้ครอบครัวอบอุ่นและสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดและค่าครองชีพสูงที่ถีบตัวสูงขึ้นดังกล่าว

ตั้งแต่ปี 51 เป็นต้นมา แกนนำชุมชนและเยาวชน YSDN อ.พิมาย เน้นมีการประสานความร่วมมือกับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพิมาย เพื่อให้ความรู้กับประชาชาชนทั่วไป และกระตุ้นให้เกิดบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2551 อย่างต่อเนื่อง และได้เริ่มชวนตำรวจงดเหล้าเข้าพรรษามาตั้งแต่ปี 2560 เป็นมาจนถึงปัจจุบันรวมเวลากว่า 5 ปี ซึ่งในปี 2564 ตำรวจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 55 คน พอครบสามเดือนพบว่าลดปริมาณการดื่ม จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และงดเหล้าได้ครบพรรษาจำนวน 38 คน ซึ่งคิดเป็นร้อย 70 

เพื่อให้สถานีตำรวจภูธรพิมายเป็น “สถานีตำรวจนำร่อง ลด ละ เลิกเหล้า เข้าพรรษา” ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุน “นโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม” ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำชับให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ดำเนินการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเกี่ยวกับสถานบริการ ยาเสพติดแหล่งอบายมุข การพนัน ตู้ม้า แหล่งมั่วสุม ความผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างเคร่งครัด

     จึงได้เชิญชวนและร่วมรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งโรงพักพร้อมครอบครัวจำนวน 106 นาย เข้าร่วมโครงการแต่วิธีการ ลด ละ เลิก นั้นจะขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเจ้าหน้าที่แต่ละคนว่าตั้งใจจะลด ละ เลิกจนครบพรรษา ซึ่งในระหว่างพรรษา จะมีโครงการส่งเสริมการลดการตั้งวงเหล้าแล้วชวนกันมาเล่นกีฬา ปลูกผักปลอดสารไว้บริโภคในครอบครัว รวมถึงจะร่วมมือกับแกนนำชุมชนในการชวน ช่วย ชม เชียร์ เพื่อให้งดเหล้าให้ได้มากที่สุด เพราะเชื่อว่าหากเจ้าหน้าที่มีการลดปริมาณลงได้ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเลิกอย่างถาวรในอนาคต จนสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นแบบอย่างต่อครอบครัวและมีความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยให้แก่ประชาชน และได้ทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาทำความสะอาดบริเวณรอบข้าง สภ.พิมาย

ทีมข่าวนครราชสีมา

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ส.ค. 2565
การเลือกตั้งทั่วไปล่าสุดเมื่อปี 2562 กล่าวได้ว่า มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส.หน้าใหม่ไฟแรงได้รับเลือกตั้งเข้ามาอย่างหนาตื แต่ก็น้อยนักที่บรรดา ส.ส.หน้าใหม่ไฟแรงเหลานี้จะถูกมอบหมายหน้าที่ให้ทำอย่างรอบด้าน ที่สำคัญยังมีหน้าที่เป็นกระบอกเสียงคนสำคัญให้กับพรรค...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด