ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
ผู้ว่าฯ รฟท. เร่งรัดโครงการเชื่อมระบบการขนส่งทางรางรองรับอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน
22 มิ.ย. 2565

นายนิรุฒ  มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายนาวา จันทนสุรคน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ดูงานก่อสร้างย่านสถานีรถไฟนาผักขวง อำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ บริเวณจุดเชื่อมต่อประแจและทางแยกสถานีนาผักขวง โครงการ SSI’s Distribution Hub (ด้านเหนือ) และ โครงการ SSI’s Logistic Terminal (ด้านใต้) ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการเชื่อมโยงระบบการขนส่งทางรางรองรับอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน ช่วยลดปัญหาด้านการจราจรการขนส่งทางบก และยังเสริมศักยภาพระบบคมนาคมการขนส่งต่อเนื่อง (รถ เรือ รถไฟ) ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศ นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้มีศูนย์กระจายสินค้า และการใช้ประโยชน์ระบบขนส่งทางรางและ Container Yard (CY) สถานีนาผักขวง อันก่อให้เกิดการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในภูมิภาค และเตรียมความพร้อมเป็นประตูเชื่อมต่อ EEC&SEC ของประเทศอีกด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 มิ.ย. 2565
กรมราชทัณฑ์ เป็นหนึ่งในหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมและแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขังและบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแลตามหน้าที่และอํานาจของกรมฯ โดยมุ่งพัฒนาเป็นองค์กร พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อแก้ไขหรือฟื้นฟูผู้ต้องขังและบุคคลที่อยู่ในคว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558