ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
รมว.เฮ้ง มอบเลขาฯ ติดตามดูแลผู้ประกันตนทุพพลภาพ
29 พ.ค. 2565

'รมว.เฮ้ง' มอบ เลขา 'บุญสงค์' ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนทุพพลภาพ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วย นางพิชญาภรณ์  กุลเศรษฐ ประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวศิริหทัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมลงพื้นที่อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิตพร้อมให้กำลังใจผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ จำนวน 2 ราย โดยมี นายจิรโรจน์ สำแดง นายอำเภอขนอม ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครแรงงาน  ให้การต้อนรับ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ ท่านพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของท่าน พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยลูกจ้างผู้ประกันตน ที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนเป็นเหตุให้เป็นผู้ทุพพลภาพ รวมถึงให้ความสำคัญในการดูแลผู้ประกันตนอย่างใกล้ชิดในทุกๆด้าน กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม พร้อมเข้าดูแลผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้มีความอบอุ่น และมีความรู้สึกที่ดีต่อระบบประกันสังคม อีกทั้งรับทราบปัญหาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามกฎหมายของผู้ทุพพลภาพ รวมทั้งติดตามอาการเจ็บป่วย เพื่อนำสู่การรักษา ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ให้ผู้ประกันตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่ขึ้น ในโอกาสนี้ ตนจึงมอบหมายท่านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่ในอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมนำสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภค ตลอดจนเครื่องใช้ต่าง ๆ มามอบให้กับผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ในวันนี้ได้มีโอกาสลงพื้นที่เดินทางไปยังบ้านพักของผู้ประกันตน จำนวน 2 ราย รายแรก นายปัณณวิชญ์ เสวกวัง อายุ 50 ปี เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทุพพลภาพจากสาเหตุแขนขาข้างซ้ายอ่อนแรง ปัจจุบันต้องใช้เครื่องพยุงในการเดิน ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 7,500 บาทตลอดชีวิต ปัจจุบันได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้แล้วเป็นจำนวนเงิน 134,250 บาท และเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมดอกผล จำนวนเงิน 260,429.34 บาท และรายที่สอง นายสาธิต จันทร อายุ 55 ปี เป็นผู้ทุพพลภาพตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 ซึ่งทุพพลภาพจากการประสบอันตรายขณะซ่อมเครื่องกว้านเรือทำให้ไขสันหลังถูกกดทับจากกระดูกสันหลังบริเวณต้นคอเคลื่อน นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้และนิ้วกลางมือข้างขวาขาด อาการปัจจุบัน ร่างกายตั้งแต่ระดับเอวลงไปไม่มีความรู้สึก เดินไม่ได้ต้องนั่งรถวีลแชร์ โดยได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2556 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 4,374 บาท (15 ปี) จนถึงปัจจุบันได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้แล้วเป็นจำนวนเงิน 511,417.80 บาท

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในตอนท้ายว่า ขอให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน มั่นใจในการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมที่จะพัฒนาสิทธิประโยชน์และดูแลผู้ประกันตนในระบบให้ได้รับสวัสดิการที่ดี เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ประกันตนอย่างดีที่สุด

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ส.ค. 2565
การเลือกตั้งทั่วไปล่าสุดเมื่อปี 2562 กล่าวได้ว่า มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส.หน้าใหม่ไฟแรงได้รับเลือกตั้งเข้ามาอย่างหนาตื แต่ก็น้อยนักที่บรรดา ส.ส.หน้าใหม่ไฟแรงเหลานี้จะถูกมอบหมายหน้าที่ให้ทำอย่างรอบด้าน ที่สำคัญยังมีหน้าที่เป็นกระบอกเสียงคนสำคัญให้กับพรรค...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด