ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
สปส. ร่วมกิจกรรม สำนักงานประกันสังคมคืนความสุขให้กับผู้ประกันตน
19 พ.ค. 2565

         วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมข้าราชการ บรรจุใหม่ของ สปส. รุ่นที่ 1 ร่วมทำกิจกรรม “สำนักงานประกันสังคมคืนความสุขให้กับผู้ประกันตน” ได้ส่งมอบบ้านที่ปรับปรุง ซ่อมแซม พร้อมเครื่องใช้ภายในบ้าน ให้แก่ นางสาวดาวเรือง วงษ์ศรีทา เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ณ อำเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก โดยมีนายนนท์ วรานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกรวด พร้อม จ.ส.อ.ชัยวัฒน์ เอี่ยมละออ  ปลัดอาวุโสอำเภอปากพลี และนางยุพิน จารัญ กำนันตำบลโคกกรวด ให้การต้อนรับ กิจกรรมดังกล่าวเพื่อสนับสนุนให้บุคลากร ภายในองค์กร มีความเสียสละเป็นอาสาสมัคร เพื่อช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมให้ผู้ประกันตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำนักงาน ประกันสังคมยินดีให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนทุกคน เพราะผู้ประกันตนทุกคน คือ “ครอบครัวประกันสังคม” ในการนี้ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายกให้บริการประชาชนโดยเปิดรับสมัครมาตรา 40 พร้อมมอบของที่ระลึก ให้กับอาสาสมัครประกันสังคมแรงงานนอกระบบ

 

 

 

 

 

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ส.ค. 2565
การเลือกตั้งทั่วไปล่าสุดเมื่อปี 2562 กล่าวได้ว่า มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส.หน้าใหม่ไฟแรงได้รับเลือกตั้งเข้ามาอย่างหนาตื แต่ก็น้อยนักที่บรรดา ส.ส.หน้าใหม่ไฟแรงเหลานี้จะถูกมอบหมายหน้าที่ให้ทำอย่างรอบด้าน ที่สำคัญยังมีหน้าที่เป็นกระบอกเสียงคนสำคัญให้กับพรรค...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด