ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
อบต.ดินแดง จัดโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน รณรงค์ให้ประชาชนร่วมปลูกตันไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า ลดปัญหาโลกร้อน
19 พ.ค. 2565

    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อ วันที่ 18 พ.ค. 65 ที่บริเวณพื้นที่ภายในที่ทำการ อบต.ดินแดง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ ร.ต.อ.ปธิวัฒน์ พลเหลา นายก อบต.ดินแดง นำผู้บริหาร สมาชิก อบต. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู นักเรียน โรงเรียนหนองอารี ร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โอกาสนี้ พระครูพิศาลพัฒนโกวิท เจ้าคณะตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง ได้สนับสนุนต้นลีลาวดีเพื่อมาปลูก และ พระครูพินิจธรรมวิชัย เจ้าคณะตำบลดินแดง ก็เดินทางมาร่วมในกิจกรรมโครงการด้วย

     ร.ต.อ.ปธิวัฒน์ พลเหลา นายก อบต.ดินแดง กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้อยู่ในชั้นวิกฤต และส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เกิดความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำในการใช้ประโยชน์ในด้านอุปโภค บริโภค รวมถึงการใช้ในการเกษตร เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน การเสื่อมสภาพของดิน จึงจะต้องร่วมกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่เหลือให้คงอยู่ และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนด้วยการร่วมกันปลูกป่า โดยนำต้นไม้เศรษฐกิจ ต้นไม้มีค่า เช่น พะยูง ยางนา ประดู่ ไม้สัก มาปลูก จะส่งผลให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ และลดปัญหาโลกร้อน 

     “ดังนั้น อบต.ดินแดง จึงจัดทำโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ขึ้น เพื่อสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทั้งดิน น้ำ และป่า เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และสร้างความรัก ความสามัคคีของประชาชนในชุมชนต่อไป” ร.ต.อ.ปธิวัฒน์ กล่าว.


 

ทีมข่าวศรีสะเกษ
 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 มิ.ย. 2565
กรมราชทัณฑ์ เป็นหนึ่งในหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมและแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขังและบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแลตามหน้าที่และอํานาจของกรมฯ โดยมุ่งพัฒนาเป็นองค์กร พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อแก้ไขหรือฟื้นฟูผู้ต้องขังและบุคคลที่อยู่ในคว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558