ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
ชาวไร่อ้อยไร่มันสำปะหลังถือฤกษ์ดีวันพืชมงคลปลูกต้นกล้าเพื่อความเจริญงอกงาม
13 พ.ค. 2565

          ถือฤกษ์ดีวันพืชมงคล เริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝน เกษตรกรชาวไร่ อ้อย และ มันสำปะหลัง ต่างถือฤกษ์ดี ปลูกต้นกล้ากันแต่เช้า เพราะเชื่อว่า..เป็นวันดี วันมงคล พืชผลผลิตเจริญงอกงามขายได้กำไรดี และเป็นสิริมงคลแก่ที่ดินของตนเอง

วันที่ 13 พ.ค. 2565 จังหวัดลพบุรี เกษตรกร ชาวไร่ ทั้งเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย มันสำปะหลัง ในหลายพื้นที่ หลายอำเภอ ของจังหวัดลพบุรี ต่างถือฤกษ์ดี วันพืชมงคล ออกมาทำการเกษตรกันแต่เช้า เพราะเชื่อว่า..ว่าเป็นวันดี วันมงคล ประกอบกับที่กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศให้วันนี้ 13 พฤษภาคม เป็นวันเริ่มต้นเข้าสู้ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ จะทำให้พืชไร่ที่ปลูกจะไม่ขาดน้ำ ผลผลิตจะเจริญงอกงาม ขายได้กำไรดี โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในพื้นที่ ต.นิคมสร้างตนเอง และ ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี ต่างนำรถไถเพื่อการเกษตร ซึ่งใช้สำหรับปักดำต้นกล้า ของต้นอ้อย ออกกันมาทำงานตลอดทั้งวัน เพื่อปลูกอ้อยลงสู่แปลงปลูกของตนเอง ที่ได้ไถเตรียมไว้ก่อนหน้า กันแต่เช้า

เช่นเดียวกัน เกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังจำนวนหลายราย ทั้งในพื้นที่ ต.โคกตูม อ.เมือง และ ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ก็ถือ ฤกษ์ดี ในวันพืชมงคล ร่วมกันลงแขก ปลูกต้นมันสำปะหลัง แบบใช้แรงงานคนในการปักเลียงต้นกล้ามันสำปะหลัง ลงในแปลงปลูกที่ได้มีการ ปรับแต่งพรวนดินยกล่องรอไว้ก่อน ตั้งแต่เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา โดยถือฤกษ์ดีในช่วง พืชมงคล ตามแบบประเพณีโบราณ ที่ยึดถือกันมาทุกปี เพราะเชื่อว่า..หลังจากวันนี้ไป จะทำให้ฝนตกต้องฤดูกาล พืชผลผลิตเจริญงอกงามขายได้กำไรดี และก็ถือเป็นฤกษ์ดีจริงๆ เนื่องจากเมือคืนที่ผ่านมามีฝนตกลงมาในพื้นเพาะปลูกของเกษตรกรพอสมควร

ทีมข่าวลพบุรี

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
17 พ.ค. 2565
การเลือกตั้งถือเป็นหัวใจหรือจุดเริ่มต้นของกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้นำหรือผูบริหารไม่วาจะในระดับประเทศหรือในระดับท้องถิ่น โดยในอดีตการดูแลควบคุมการเลือกตั้งจะเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้มีการจัดตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมา ทำหน้าที่กำกับดูแ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558