ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา เปิดงานพยาบาลสากล
13 พ.ค. 2565

     เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 12 พ.ค.65 นางณัฏฐีภรณ์ จันทรโนทัย นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา อดีตอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา เป็นประธานเปิดวันพยาบาลสากล ณ ห้องประชุมวิมายะ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โดยมี นายแพทย์สิริ สิริจงวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิมาย กล่าวต้อนรับและยินดีกับพยาบาลน้องใหม่ใสปิ๊ง

     นางศรีสุพรรณ นันทไพบูลย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิมาย กล่าว ทุกปีสภาการพยาบาลสากลประเทศ International Council of Nurse ( ICN) กำหนดเป็น วันพยาบาลสากล เพื่อสดุดีเชิดชูเกียรติและรำลึกถึงคุณงามความดีของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพพยาบาลและกำหนดให้องค์กรวิชาชีพพยาบาลทั่วโลกร่วมกิจกรรมภายใต้แนวคิดเดียวกัน ในปีนี้มีคำขวัญวันพยาบาลสากลว่า Nurse : Avoice to lead – Health for All พยาบาลเสียงแห่งพลัง สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า

     คณะอนุกรรมการภารกิจด้านพยาบาล ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันพยาบาลสากล โดยเพื่อให้พยาบาลพัฒนาความรู้ ศึกษาวิชาการความรู้ใหม่ มีการนำเสนอผลงานด้านวิชาการและเชิดชูเกียรติพี่น้องพยาบาลที่เป็นต้นแบบให้กับพยาบาลรุ่นต่อไป พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอันดีงาม พี่ น้องพยาบาล นางศรีสุพรรณ กล่าว

ทีมข่าวนครราชสีมา

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
17 พ.ค. 2565
การเลือกตั้งถือเป็นหัวใจหรือจุดเริ่มต้นของกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้นำหรือผูบริหารไม่วาจะในระดับประเทศหรือในระดับท้องถิ่น โดยในอดีตการดูแลควบคุมการเลือกตั้งจะเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้มีการจัดตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมา ทำหน้าที่กำกับดูแ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558