ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
กกต.ร่วมกับกทม.ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสุจริต
10 พ.ค. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม Kick Off รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมี นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานของทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้าย   ก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)
ในการนี้ นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวนำประกาศเจตจำนงสุจริตในการเลือกตั้ง พร้อมเปิดป้ายนับถอยหลังการเลือกตั้ง (Countdown) ร่วมกับ ปลัดกรุงเทพมหานครและร่วมกันปล่อยขบวนรณรงค์ออกจากบริเวณลานจัดกิจกรรม จำนวน 6 ขบวน ซึ่งประกอบด้วยขบวนที่ 1 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ขบวนที่ 2 กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ขบวนที่ 3 กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออกขบวนที่ 4 กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ กลุ่มเขตที่ 5 กลุ่มเขตกรุงธนใต้ ขบวนที่ 6 กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง  โดยปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมขบวนรณรงค์ของกลุ่มเขตกรุงเทพกลางมุ่งหน้าตามเส้นทางไปยังตลาดปากคลอง ส่วนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รณรงค์การเลือกตั้งผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ บริเวณหน้าเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาถนนดินสอ (00117)
จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อให้ได้ผู้แทนที่ดีเข้าไปบริหารท้องถิ่น ในวันอาทิตย์ที่22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 นาฬิกา โดยพร้อมเพรียงกัน 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
17 พ.ค. 2565
การเลือกตั้งถือเป็นหัวใจหรือจุดเริ่มต้นของกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้นำหรือผูบริหารไม่วาจะในระดับประเทศหรือในระดับท้องถิ่น โดยในอดีตการดูแลควบคุมการเลือกตั้งจะเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้มีการจัดตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมา ทำหน้าที่กำกับดูแ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558