ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
รองนายกฯเมืองมหาสารคาม เป็นประธาน การประชุมประสานพลังแผ่นดิน(25ตาสับปะรด) เอาชนะยาเสพติด
26 เม.ย. 2565

วันที่ 26 เม.ย. 65 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมอเนกประสงค์ กองสวัสดิการสังคม ประชุมประสานพลังแผ่นดิน(25ตาสับปะรด) เอาชนะยาเสพติด นายธัญสุต บริหารธนวุฒิ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธาน นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาล กล่าวรายงานการประชุม โดยมีรองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผอ.กอง คณะกรรมการชุมชน 31 ชุมชน โดยได้กำหนดการประชุมจำนวน 4 วันๆละ 8 ชุมชน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมวันนี้ ประกอบด้วยขุมชนตักสิลา12/ชุมชนศรีสวัสดิ์ 123/ชุมชนปัจฉิมทัศน์ 12 และชุมชนศรีมหาสารคาม ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม มาเป็นวิทยากรบรรยาย และให้ความรู้ในการประชุมในครั้งนี้

ทีมข่าวมหาสารคาม

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ส.ค. 2565
การเลือกตั้งทั่วไปล่าสุดเมื่อปี 2562 กล่าวได้ว่า มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส.หน้าใหม่ไฟแรงได้รับเลือกตั้งเข้ามาอย่างหนาตื แต่ก็น้อยนักที่บรรดา ส.ส.หน้าใหม่ไฟแรงเหลานี้จะถูกมอบหมายหน้าที่ให้ทำอย่างรอบด้าน ที่สำคัญยังมีหน้าที่เป็นกระบอกเสียงคนสำคัญให้กับพรรค...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด