ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
ป.ป.ช. เปิดบัญชี 2 บิ๊กดีเอสไอ - เลขาวุฒิสภา
12 ม.ค. 2565

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ในรายของ น.ส.นภาภรณ์ ใจสัจจะ กรณีเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 โดย น.ส.นภาภรณ์ แจ้งสถานะโสด โดยพบว่ามีทรัพย์สินทั้งหมด 10,339,640 บาท ไม่มีหนี้สิน โดยในส่วนของทรัพย์สินแบ่งเป็น เงินฝาก 153,408 บาท เงินลงทุน 834,827 บาท ที่ดินรวม 5 โฉนด ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และอ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ มูลค่ารวม 2,690,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เป็นอาคารชุดในเขตดอนเมือง กทม. มูลค่า 1,250,000 บาท ยานพาหนะ เป็นรถยนต์ 4 คัน มูลค่ารวม 1,500,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 1,653,904 บาท และทรัพย์สินอื่น (มูลค่าตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 2,257,500 บาท ส่วนรายได้ต่อปี น.ส.นภาภรณ์ แจ้งว่ามีรายได้จากเงินเดือนเพียงอย่างเดียว ปีละ 1,836,360 บาท โดยมีรายจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 1,600,000 บาท และค่าอุปการะบิดา 120,000 บาท

ทั้งนี้สำหรับทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจ อาทิ เครื่องประดับงาช้าง 20 รายการ เครื่องประดับทองคำประดับเพชรพลอยและลูกปัด 43 รายการ เครื่องประดับเพชร 15 รายการ อัญมณีเครื่องประดับมุก 7 รายการ เป็นต้น

นอกจากนั้นสำนักงาน ป.ป.ช.ยังเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ในรายของ พ.ต.ท.ภรวัชร์ ปานประภากร กรณีพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2564 โดยพ.ต.ท.ภรวัชร์ และนางสิริพันธุ์ ปานประภากร คู่สมรสแจ้งว่า มีทรัพย์สินรวม 21,060,683 บาท ไม่มีหนี้สิน โดยแบ่งเป็นทรัพย์สินในส่วนของ พ.ต.ท.ภรวัชร์ มูลค่ารวม 12,462,579 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 920,180 บาท เงินลงทุน 1,454,196 บาท ที่ดิน 2 โฉนด ในพื้นที่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ และอ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ มูลค่ารวม 4,370,800 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้าน มูลค่า 1,700,000 บาท ยานพาหนะ 944,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 711,842 บาท และทรัพย์สินอื่น (มูลค่าตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 2,161,560 บาท ส่วนทรัพย์สินของคู่สมรส มูลค่ารวม 8,598,104 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 473,104 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็น บ้าน 2 หลัง และห้องชุด 1 รายการ มูลค่ารวม 7,000,000 บาท ยานพาหนะ 60,000 บาท และทรัพย์สินอื่น (มูลค่าตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 1,065,000 บาท นอกจากนั้น พ.ต.ท.ภรวัชร์ ยังแจ้งว่ามีรายได้ต่อปี จากเงินเดือน และเบี้ยประชุม รวม 1,980,692 บาท รายจ่าย 447,546 บาท

ทั้งนี้สำหรับทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจของ พ.ต.ท.ภรวัชร์ อาทิ ปืนออโตเมติก ปืนซิกซาวเออร์ ปืนรีวอลเวอร์ ปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ รวม 6 รายการ พระเครื่อง 1,000 องค์ แผนที่เก่า 1,000 ใบ แผ่นป้ายโลหะเก่า 500 แผ่น ป้ายสังกะสี (ของสะสม) 20 ป้าย เป็นต้น ส่วนทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจของคู่สมรส อาทิ เครื่องประดับ 30 ชิ้น แหวนมุก สร้อยมุก 5 ชิ้น เป็นต้น.

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 มกราคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
10 ม.ค. 2565
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ทีเส็บ” เป็นหน่วยงานที่เน้นการจัดอีเวนต์ทางธุรกิจของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านภูมิปัญญาและโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริการที่แข็งแกร่ง และวิธีการใหม่ๆ ในการร่วมสร้าง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558