ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ พ่อดีเด่น ประจำปี 2564
03 ธ.ค. 2564

เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ พ่อดีเด่น ประจำปี 2564 กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาและปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  (พระราชบิดาแห่งชาติ)

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ประชุมมารินทร์ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ พ่อดีเด่นเทศบาลเมืองมหาสารคามประจำปี 2564 โดยมี นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม กล่าวรายงาน 

เทศบาลเมืองมหาสารคาม กำหนดงานวันพ่อดีเด่น ประจำปี 2564 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  (พระราชบิดาแห่งชาติ)  และยกย่องเชิดชูเกียรติบทบาทของพ่อแบบอย่างที่ดี ที่มีต่อครอบครัวและสังคม  ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อครอบครัว  โดยได้คัดเลือกพ่อดีเด่น จำนวน 31 คน จากแต่ละชุมชน เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ มีกิจกรรมสำคัญ ประธานถวายพานพุ่มดอกไม้สด  เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่พ่อดีเด่นเทศบาลเมืองมหาสารคาม ตามลำดับ

ต่อมา เวลา 13.30 น. ณ บริเวณสระน้ำ  โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ (ชุมชนเครือวัลย์ 2) นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธาน กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายใต้ “โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2564” ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ผู้นำชุมชน จิตอาสา นักเรียนและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาและปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล บริเวณสระน้ำ หนองบอนโดยปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัดเว้นระยะห่างตามวิถี New normal

ทีมข่าวมหาสารคาม

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 มกราคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
10 ม.ค. 2565
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ทีเส็บ” เป็นหน่วยงานที่เน้นการจัดอีเวนต์ทางธุรกิจของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านภูมิปัญญาและโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริการที่แข็งแกร่ง และวิธีการใหม่ๆ ในการร่วมสร้าง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558