ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
จ.ภูเก็ต ผลเลือกตั้งนายก.อบต.ไม่เป็นทางการ
29 พ.ย. 2564

ผลการการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีท้องถิ่นที่จัดการเลือกตั้งจำนวน 6 ท้องถิ่น ประกอบด้วย อ.เมืองภูเก็ต ได้แก่ อบต.เกาะแก้ว, อ.กะทู้ ได้แก่ อบต.กมลา และ อ.ถลาง ได้แก่ อบต.เชิงทะเล, อบต.เทพกระษัตรี, อบต.สาคู และ อบต.ไม้ขาว ซึ่งในภาพรวมมีประชาชนมารอลงคะแนนเลือกตั้งกัน ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด โดยก่อนที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะเข้าไปยังคูหาเลือกตั้งจะต้องมีการตรวจสอบรายชื่อ มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และมีการเว้นระยะห่าง รวมทั้งทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัย ภาพรวมในช่วงเช้าบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบ

สำหรับผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 6 แห่ง ปรากฏว่าที่ อบต.เกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต นายเกื้อเกียรติ จิตเกื้อ เป็นผู้ได้รับเลือก ส่วนอบต.ในเขตอำเภอถลาง ได้แก่ อบต.เทพกระษัตรี ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นาย สิทธิชัย จันทวัฒน์ อบต.เชิงทะเล นายมาโนช พันธ์ฉลาด อบต.ไม้ขาว นายสราวุธ ศรีสาคูคาม และ อบต.สาคูได้แก่ นายตฤณ ปัญญาไวย์ ส่วนในเขตอำเภอกะทู้ที่ อบต.กมลา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายจุฑา ดุมลักษณ์

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 มกราคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
10 ม.ค. 2565
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ทีเส็บ” เป็นหน่วยงานที่เน้นการจัดอีเวนต์ทางธุรกิจของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านภูมิปัญญาและโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริการที่แข็งแกร่ง และวิธีการใหม่ๆ ในการร่วมสร้าง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558