ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
ไทยรั้งท้ายอาเซียน ทักษะภาษาอังกฤษต่ำมาก 3 ปีซ้อน
20 พ.ย. 2564
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของคนไทยอยู่ในระดับต่ำมากเช่นเดียวกับเมียนมาและกัมพูชา

สถาบันภาษา EF เผยผลการจัดอันดับทักษะความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ (EF English Proficiency Index) ปี 2021 ซึ่งเก็บข้อมูลและจัดอันดับจากผลทดสอบทักษะความสามารถของผู้ร่วมทำแบบทดสอบกว่า 2 ล้านคน จาก 112 ประเทศ/ดินแดนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

พบว่าประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษต่ำมาก (Very low proficiency) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยปีนี้ไทยอยู่ในอันดับ 100 (419 คะแนน) รั้งท้ายอาเซียน

EF ให้นิยามของคำว่า ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษต่ำมากไว้ว่า สามารถแนะนำตัวเองแบบง่ายๆ (ชื่อ อายุ ประเทศบ้านเกิด) เข้าใจสัญลักษณ์ง่ายๆ และสามารถบอกทางเบื้องต้นแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติได้

ส่วนอันดับ 1 ของอาเซียนได้แก่ สิงคโปร์ และอยู่ในอันดับ 4 ของโลก (635 คะแนน) เป็นประเทศที่มีทักษะความสามารถสูงมาก (Very High Proficiency) และเป็นเพียงประเทศเดียวจากเอเชียที่ติดท็อป 10 ของตาราง

ฟิลิปปินส์รั้งอันดับ 18 (592 คะแนน) และอันดับที่ 2 ของอาเซียน ตามมาด้วยมาเลเซีย อันดับ 28 (562 คะแนน) เวียดนาม อันดับ 66 (486 คะแนน) อินโดนีเซีย อันดับ 80 (466 คะแนน) เมียนมา อันดับ 93 (429 คะแนน) กัมพูชาอันดับ 97 (423 คะแนน) โดยทั้งเมียนมาและกัมพูชาถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีทักษะความสามารถภาษาอังกฤษต่ำมากเช่นเดียวกับไทย ส่วนบรูไนและลาว ไม่ได้รับการจัดอันดับ

ส่วนอันดับ 1 ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ (663 คะแนน) ซึ่งเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันที่เนเธอร์แลนด์ครองแชมป์ ตามมาด้วยออสเตรีย (641 คะแนน) เดนมาร์ก (636 คะแนน)

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ส.ค. 2565
การเลือกตั้งทั่วไปล่าสุดเมื่อปี 2562 กล่าวได้ว่า มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส.หน้าใหม่ไฟแรงได้รับเลือกตั้งเข้ามาอย่างหนาตื แต่ก็น้อยนักที่บรรดา ส.ส.หน้าใหม่ไฟแรงเหลานี้จะถูกมอบหมายหน้าที่ให้ทำอย่างรอบด้าน ที่สำคัญยังมีหน้าที่เป็นกระบอกเสียงคนสำคัญให้กับพรรค...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด