ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
อนุทินต้อนรับหมอจอสผู้แทนWhoประจำไทยคนใหม่
13 พ.ย. 2564

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้การต้อนรับ Dr.Jos Vandelaer (นายแพทย์จอส ฟอนเดลาร์) ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยคนใหม่ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก
โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า ยินดีให้การสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและองค์การอนามัยโลก โดยเฉพาะแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (WHO Country Cooperation Strategy: CCS) ค.ศ. 2022-2026 ฉบับใหม่ และการดำเนินงานของแผนงานหลักภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ทั้ง 6 แผนงาน ได้แก่ แผนงาน Digital Health แผนงานโรคไม่ติดต่อ แผนงานความปลอดภัยทางถนน แผนงานประชากรข้ามชาติ แผนงาน Public Health Emergency และแผนงานการเสริมสร้างการเป็นผู้นำของประเทศไทยด้านสุขภาพโลก โดยมีวงเงินงบประมาณ 303 ล้านบาทในระยะเวลา 5 ปี

          นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำนโยบายของประเทศไทยในการจัดหาวัคซีนโควิด 19 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 100 ล้านโดส ในปี 2564 ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนไปแล้วทั้งหมด 85 ล้านโดส รวมทั้งพิจารณาดำเนินการให้วัคซีนเข็มกระตุ้นในผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มทุกราย พร้อมทั้งจะดำเนินการอย่างเต็มที่ เพื่อให้คนไทยและแรงงานต่างชาติได้รับวัคซีนโควิค 19 ทุกคน พร้อมให้ความมั่นใจว่าระบบสาธารณสุขไทยมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเต็มที่ กระทรวงสาธารณสุขได้นำเสนอเรื่องการขออนุมัติกรอบวงเงินจัดซื้อยาโมลนูพิราเวียร์ต่อรัฐบาล และได้รับการอนุมัติเงินสำหรับการจัดซื้อ 50,000 คอร์ส หรือประมาณ 2 ล้านเม็ด เพื่อใช้ร่วมกับยาฟาวิพิราเวียร์ ซึ่งประเทศไทยมีความสามารถในการผลิตได้ด้วยตนเอง ทำให้มียาสำรองไว้อย่างเพียงพอ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 มกราคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
10 ม.ค. 2565
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ทีเส็บ” เป็นหน่วยงานที่เน้นการจัดอีเวนต์ทางธุรกิจของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านภูมิปัญญาและโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริการที่แข็งแกร่ง และวิธีการใหม่ๆ ในการร่วมสร้าง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558