ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
สปสช. จ่ายเยียวยาแพ้วัคซีนแล้ว 5,431 ราย
09 พ.ย. 2564

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ระบุ ได้ช่วยเหลือเบื้องต้นผู้มีอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด 518 ล้านบาท จากคำร้องทั้งหมด 8,115 รายได้รับการอนุมัติจ่ายชดเชย 5,431 รายไม่ผ่านการอนุมัติ 1,396 ราย รอการพิจารณา 1,288 ราย อุทธรณ์ 491 ราย
สปสช.จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นไปแล้ว 518,037,800 บาท
ประเภทความเสียหาย เสียชีวิต/ทุพพลภาพ 1,075 ราย
พิการ 78 ราย บาดเจ็บ 4,278 ราย
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. 64 – 8 พ.ย.64
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของ สปสช. ได้ที่ เว็ปไซค์ : www.nhso.go.th

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 มกราคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
10 ม.ค. 2565
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ทีเส็บ” เป็นหน่วยงานที่เน้นการจัดอีเวนต์ทางธุรกิจของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านภูมิปัญญาและโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริการที่แข็งแกร่ง และวิธีการใหม่ๆ ในการร่วมสร้าง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558