ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
ปทุมธานี พัฒนาตลาดอิงน้ำสามโคก
06 พ.ย. 2564

       อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ตามที่ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการแก่หัวหน้าส่วนราชการของอำเภอสามโคก โดยในที่ประชุม นายมนตรี ลังกาพินธุ์ นายอำเภอสามโคก ได้เสนอเรื่องการพัฒนาตลาดอิงน้ำสามโคก นั้น

          ที่อำเภอสามโคก นายมนตรี ลังกาพินธุ์ นายอำเภอสามโคก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาตลาดอิงน้ำสามโคก ให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมมอญ สรุปประเด็นได้ ดังนี้

          1.การจัดกิจกรรม จะมีการจัดกิจกรรม จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

                    1.1 การขายของภายในตลาดอิงน้ำ (ติดต่อร้านค้าให้มาขายของเพิ่มเติม ปรับปรุงพื้นที่ภายในตลาด ให้มีจุดน่าสนใจยิ่งขึ้น และมาตราการควบคุมโรคต่างๆ และขอความร่วมมือกับร้านค้า ให้ฉีดวัคซีนทุกคน หากร้านใด ฉีดครบแล้ว จะมีป้ายติดหน้าร้านให้ และเมื่อร้านค้าในตลาดฉีดครบ 100% แล้วจะทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวต่อไป)

                    1.2 การขายอาหารมอญ หน้าที่ว่าการอำเภอสามโคก (จัดเป็นซุ้มเพื่อขายอาหาร ผู้ขายจะแต่งชุดพื้นบ้านของชาวมอญ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมมอญ)

                    1.3 การนั่งเรือไหว้พระ 9 วัด (โดยการนั่งเรือจากตลาดอิงน้ำถึงวัดโบสถ์ แล้วแวะไหว้พระตามวัดต่างๆที่อยู่ริมน้ำ ได้มีการคัดเลือกวัดไว้เบื้องต้นแล้ว อยู่ระหว่างการลงไปสำรวจพื้นที่จริงว่าท่าเรือสามารถใช้ขึ้น-ลง ได้ปลอดภัยหรือไม่ สำหรับเรือ อยู่ระหว่างการติดต่อประสานกับบริษัทที่รับนักท่องเที่ยวโดยตรง เพื่อความปลอดภัย)

          2.การจัดตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการจัดกิจกรรม ต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 มกราคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
10 ม.ค. 2565
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ทีเส็บ” เป็นหน่วยงานที่เน้นการจัดอีเวนต์ทางธุรกิจของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านภูมิปัญญาและโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริการที่แข็งแกร่ง และวิธีการใหม่ๆ ในการร่วมสร้าง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558