ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สังคม / บุคคล ย้อนกลับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีติดตามการเคลื่อนย้ายแพและปรับปรุงพัฒนาพื้นที่สองฝั่งถนนสองแคว
16 ต.ค. 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ติดตามการเคลื่อนย้ายแพและปรับปรุงพัฒนาพื้นที่สองฝั่งถนนสองแคว เน้นย้ำให้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้และปรับให้เป็นไปตามสถานการณ์ที่เหมาะสม 

วันนี้  15 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามการจัดระเบียบแพ การพัฒนาพื้นที่สองฝั่งถนนสองแคว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

ในที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าในการเคลื่อนย้ายแพพักอาศัยโดยสามารถเคลื่อยย้ายเข้าไปจอดได้เรียบร้อยแล้ว ส่วนการเคลื่อนย้ายแพชั้นเดียวยังอยู่ระหว่างการรอให้ระดับน้ำลดลงจะทำให้แพสามารถลอดใต้สะพานและนำเข้าไปจอดยังจุดจอดแพแห่งใหม่ได้ และได้ดำเนินการก่อสร้างถนนให้สามารถใช้ได้ชั่วคราวไปก่อน โดยจะมีการจัดสรรงบประมาณมาปรับปรุงให้เป็นถนนถาวรต่อไป ทางด้านจุดจอดแพสองชั้น ยังไม่สามารถนำแพมาจอดได้เนื่องจากยังไม่มีจุดยึดเรือ ได้ประสานร่วมกับสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากาญจนบุรี ดำเนินการทำจุดยึดเรือให้สามารถจอดแนบกับชายฝั่งได้ คาดว่าภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2564 นี้จะสามารถย้ายแพเข้าไปจอดได้ สำหรับท่าเทียบแพ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไปในเฟสที่ 1 แล้ว ส่วนเฟสที่ 2 อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณโดยรอบให้มีความเรียบร้อยและสวยงาม 

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้เน้นย้ำให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ทั้งระยะเวลาดำเนินการ แนวทางที่กำหนด และสามารถปรับการดำเนินงานให้เป็นไปตามสถานการณ์ที่เหมาะสม
 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 ธันวาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 พ.ย. 2564
“บริการประชาชน” เป็นสิ่งที่หลายหน่วยงานจากภาครัฐพยายามแสดงจุดยืนอย่างแข็งขัน แต่ทว่า การดูแลประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ได้จบเพียงแค่นำเสนอโครงการหรือออกกฎมาตรการเท่านั้น แต่ต้องเป็นโครงการที่มีการนำเสนอความสร้างสรรค์เช่น การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558