ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สังคม / บุคคล ย้อนกลับ
บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิตให้กับโรงพยาบาลตากสิน
30 ก.ค. 2564

ชัชดารัตน์ ทรงศิลป์ บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิต ให้กับโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อใช้สำหรับบริการผู้ป่วย โดยมี นายแพทย์นายแพทย์อรรถพล เกิดอุรณสุขศรี  รองผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ วันที่ 30 สิงหาคม 2564

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุุลาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ต.ค. 2564
ประเทศไทยจัดได้ว่า เป็นประเทศเกษตรกรรมในอันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งแน่นอนว่าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศก็ต้องมีอาชีพเป็นเกษตรกร อย่างไรก็ตาม ราคาพืชผลทางการเกษตรที่ขึ้นๆ ลงๆ และโน้มเอียงไปทางตกต่ำอยู่บ่อยๆ แถบทุกปี จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรไทย...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558