ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
พัทยาจ้างบจก.สมาร์ทเวสท์ฯตั้งศูนย์กำจัดขยะที่เกาะล้าน
15 ก.ย. 2566

เมืองพัทยา ลงนาม PPP ร่วม บจก. สมาร์ท เวสท์ เมนเนจเมนท์ ตั้งศูนย์จัดการขยะครบวงจรบนเกาะพื้นที่เกาะลล้าน แก้ไขปัญหาขยะตกค้าง
  ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมือง และนายวสุ กลมเกลี้ยง รองประธานกรรมการบริหาร บจม.พลังงานบริสุทธิ์ ร่วมลงนามในสัญญาลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการศูนย์กำจัด  ขยะมูลฝอยชุมชนด้วยวิธีการเผาทำลายบนพื้นที่เกาะล้านแบบครบวงจร ระหว่าง เมืองพัทยา กับ บริษัท สมาร์ท เวสท์ เมเนจเมนท์ จำกัด โดยมี นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา, นาย เกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา, สมาชิกสภาเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ ปปช. และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยายาน
  นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับการลงนามในสัญญาฯ ในครั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนสะสมที่บ่อขยะเกาะล้าน กว่า 65,000 ตัน และยังมีการคาดการณ์ในอนาคตจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นกว่า 25 ตัน/วัน ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน จึงต้องมีการบริหารจัดการอย่างมีแบบแผนและเร่งด่วน ซึ่งได้แบ่งการกำจัดขยะมูลฝอย เป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรกเป็นการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และการจัดการขยะมูลฝอยที่สะสม อยู่ในบ่อพักขยะมูลฝอย โดยคาดว่ามีปริมาณขยะที่ต้องกำจัดไม่ต่ำกว่า 100,000 ตัน พร้อมเตรียมกำจัดขยะมูลฝอยแบบถาวร ในระยะที่ 2 ต่อไปอีกทั้งเมืองพัทยาเล็งเห็นถึง ความสำคัญในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนตกค้างปริมาณมากและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นที่บริเวณบ่อพักขยะเกาะล้าน ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต่อชุมชน สภาวะแวดล้อม และภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา โดยเชิญชวนให้เอกชนที่มีประสบการณ์และความสามารถในการจัดการขยะมูลฝอย เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยตามลักษณะ สัญญาสัมปทาน แบบ Build- Operate-Transfer (BOT) ระยะเวลาในการดำเนินการ 25 ปี ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย โดยมีการศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หรือ IEE โดยเมืองพัทยาได้คัดเลือก บริษัท สมาร์ท เวสท์ เมเนจเมนท์ จำกัดเข้ามาดำเนินการโครงการดังกล่าว
   สำหรับการลงนามดังกล่าวแบ่งแผนการดำเนินการ 3 ระยะ ประกอบด้วย 1.นับจากวันลงนามสัญญาจ้างภายใน 60 วัน ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนกำจัดขยะให้กับคณะกรรมอนุกรรมการพิจารณา 2.ภายใน 180 วัน นับจากคณะกรรมการเห็นชอบแผนกำจัดขยะผู้รับจ้างต้องดำเนินการคัดแยกขยะ และ3.ภายใน 240 วัน หลังคณะกรรมการเห็นชอบแผนคัดแยกขยะ ผู้รับจ้างต้องเดินหน้าการเผาขยะ ซึ่งการกำจัดขยะแบบครบวงจรมีสัญญา 25 ปี ค่ากำจัดขยะตันละ 1,900 บาท ในการกำจัดขยะ 25-30 ตันต่อวัน
  ด้าน นายวสุ กลมเกลี้ยง รองประธานกรรมการบริหาร บจม.พลังงานบริสุทธิ์ กล่าวว่า บจก. สมาร์ท เวสท์ เมนเนจเมนท์ ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลศูนย์กำจัดขยะชุมชนบนพื้นที่เกาะล้าน ต่อมาได้ มีการลงนามสัญญากับเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ร่วมลงทุนในรูปแบบ Public Private Partnership (PPP) จัดตั้ง ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน โดยแต่งตั้ง บจก. รอยัล กรีน เอ็นเนอร์จี เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาโครงการด้วย วิธีเผาทำลายบนพื้นที่เกาะล้านแบบครบวงจร ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน โดยการนำเทคโนโลยีที่ ช่วยลดการปล่อยมลพิษจากการเผามาใช้

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...