ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
สภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
25 พ.ค. 2566

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม  เวลา 10.00 น.  นางสาวสุวรินทร์ พลอาสารัตน์ รองประธานสภาปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เป็นประธานเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วย นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม คณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ชั้น 2

ประดิษฐ์ อรรคฮาตศรี ข่าวมหาสารคาม

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2566
จากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล ทำให้การสื่อสารยุคสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อวงการสื่อสารมวลชนประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งรูปแบบการบริโภคสื่อที่ไม่เน้นสื่อสิ่งพิมพ์แต่เน้นความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย อย่างสื่อออนไลน์มากขึ้น จากอดีตที่มีสื่อหลักอยู่อย่าง...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด