ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
นายอำเภออุ้มผาง พร้อมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก และ อปท. ร่วมทำโป่งเทียม เพิ่มแร่ธาตุให้กับสัตว์ป่าในเขตทุ่งใหญ่นเรศวร
25 พ.ค. 2566

นายอำเภออุ้มผาง พร้อมด้วย หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง ร่วมทำโป่งเทียม เพิ่มแร่ธาตุให้กับสัตว์ป่าในเขตทุ่งใหญ่นเรศวร

ผู้สื่อข่าวรายงานจากพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ภาคตะวันออก ตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา นายอำเภออุ้มผาง
พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทุ่งใหญ่นเรศวร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง ร่วมทำโปร่งเทียมในป่าทุ่งใหญ่นเรศวร 
นายอำเภออุ้มผาง กล่าวว่า
วันนี้ได้มาทำ โป่งเทียมร่วมกับ ส่วนราชการ คณะกรรมการที่ปรึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร หัวหน้าหเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก ได้นำเอาเกลือ มาทำเป็นโป่งเทียม เพื่อเป็นอาหารสัตว์ ในป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

ด้านเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันออก เล่าว่า การที่เอาเกลือมาให้สัตว์ กิน เกลือมีแร่ธาตุอาหารโซวเดียมเหมาะสำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โดยมีหลายหน่วยงานและ ภาครัฐภาคเอกชน สนับสนุนเกลือ แต่ติดปัญหาอยู่ที่การเดินทางขนส่งพื้นที่ดังกล่าว ห่างจากตัวจังหวัดตาก 300 กว่ากิโลเมตรพื้นที่ดังกล่าว เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาศีกษาเข้าธรรมชาติ และมาชมสัตว์ป่า ต้องมาติดต่อขออนุญาตก่อน 30 วัน ช่วงที่เหมาะสม นักท่องเที่ยวมาศึกษาธรรมชาติ มี 2 ช่วงช่วงต้นฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน และ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ ของฤดูหนาว

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่
นเรศวรด้านตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่บริเวณ ตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับชับซ้อนบนเทือกเขาตะนาวศรีวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารของห้วยแม่จัน ห้วยแม่ละมุ้ง และแม่น้ำแควใหญ่ตอนบนมีทรัพยากรป่าไม้ ได้แก่ ป๋าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าเต็งรัง ,ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบชื้น และทรัพยากรสัตว์ป่าที่หลากหลาย

โป่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือ "โป่งเทียม" มีลักษณะเป็นโป้งดิน โดยการขุดดินในบริเวณที่เลือกไว้ให้เป็นแอ่งแล้วนำเกลือสมุทรลงไปผสมกับดินบริเวณที่ขุดขึ้น เมื่อมีฝนตกหรือความชื้นจากน้ำค้างเกลือก็จะละลายทำให้ดินบริเวณนั้นเค็ม สัตว์ป่าชนิดต่างๆ ก็จะพากันมากินดินเหล่านี้

สำหรับข้อดีของโป่งเทียมสามารถสร้างโป่งเทียมเพื่อช่วยเพิ่มสารอาหารแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับสัตว์เลี้ยงด้วยวัสดุจากธรรมชาติทำให้สัตว์เลี้ยงได้รับสารอาหารที่จำเป็นเพิ่มขึ้นด้วยความเต็มใจ เพราะไม่ต้องบังคับให้สัตว์เลี้ยงมากิน เพราะเมื่อไหร่ที่สัตว์ต้องการก็จะมาเลียกินแร่ธาตุอาหารเองจากโป่งเทียมที่ทำไว้ ลดต้นทุนเพราะไม่ต้องซื้อแร่ธาตุบ่อย เนื่องจากโป่งเทียม 1 โป่งสามารถใช้เลี้ยงสัตว์ได้ต่อเนื่อง อย่างน้อย 3 เดือน

เกษมสันต์ ไชยเดช จ.ตาก

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2566
จากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล ทำให้การสื่อสารยุคสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อวงการสื่อสารมวลชนประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งรูปแบบการบริโภคสื่อที่ไม่เน้นสื่อสิ่งพิมพ์แต่เน้นความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย อย่างสื่อออนไลน์มากขึ้น จากอดีตที่มีสื่อหลักอยู่อย่าง...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด