ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก จัดโครงการเพิ่มสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อาวุโส
22 ก.ย. 2565

สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก จัดโครงการเพิ่มสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อาวุโส เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ  21 กันยายน 2565

     ที่ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครนายก ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายสถาพร ศรีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครนายก (สกสค.)  เป็นประธานในการประชุมชี้แจงนโยบายการจัดโครงการเพิ่มสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อาวุโส ในส่วนของกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคู่สมรสถึงแก่ความตาย(ช.พ.ส.) พ.ศ.2565  ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 85 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ตามนโยบายของสกสค. เพื่อเป็นการดูแลให้ขวัญกำลังใจ เนื่องจากเป็นกลุ่มเปาะบางและเคยสร้างคุณประโยชน์ให้กับวงการศึกษามาก่อน สำหรับจังหวัดนครนายก มีครูที่อยู่ในโครงการจำนวน 27 ราย  ซึ่งทางสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก ได้ดำเนินการมอบเงินให้รายละ 2,000 บาท โดยมีคุณครูมารับด้วยตนเองและมอบให้ลูกหลานมารับเงินตามโครงการฯ  โดยทางสำนักงานฯ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

ทีมข่าว จ.นครนายก
 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2565
นักการเมืองในอุดมคติ กล่าวได้ว่า คือบุคคลที่มีความมุ่งมั่นที่จะเดินทางเข้าสู่เส้นทางของการใช้อำนาจรัฐเพื่อบริหารประเทศและพัฒนาประเทศ ไม่ว่าอยู่ในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ ยิ่งถ้าผ่านการเลือกตั้งมาจากประชาชนด้วยแล้ว ก็ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง โด...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด