ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
จันทบุรี สพป.2 ประชุมมอบวุฒิบัตรครูเกษียณ สพป.เขต 2 จันทบุรี การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา
22 ก.ย. 2565

วันที่ 22 กันยายน 2565 ณ ห้องจุลมณี 1 โรงแรม เค.พี.แกรนด์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะผู้บริหาร

สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นายนิเวศน์ หาญสมุทรร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นเป็นประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความรู้ใหม่ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เกิดการเรียนรู้ รอบรู้ เข้าถึงข้อมูลการทำงาน สามารถแก้ไขปัญหาได้ เพื่อนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานและสถานศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ โดยในวันนี้มีผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 200 คน และผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการ และได้รับการยกย่องรับเกียรติบัติ จำนวน 56 คน

ทีมข่าวจันทบุรี
 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2565
นักการเมืองในอุดมคติ กล่าวได้ว่า คือบุคคลที่มีความมุ่งมั่นที่จะเดินทางเข้าสู่เส้นทางของการใช้อำนาจรัฐเพื่อบริหารประเทศและพัฒนาประเทศ ไม่ว่าอยู่ในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ ยิ่งถ้าผ่านการเลือกตั้งมาจากประชาชนด้วยแล้ว ก็ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง โด...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด