ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
เทศบาลตำบลท่ามะเขือ "อบรมความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิ์ฯให้ประชาชน สร้างการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
23 มิ.ย. 2565

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 มิ.ย.65 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ามะเขือ ต.ท่ามะเขือ อ.คลอฝขลุง จ.กำแพงเพชร "นายมานพ ปัทมาลัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่ามะเขือ ได้จัด"โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้สู่ชุมชน"ให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่ามะเขือ และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 80 คน โดยได้ร่วมกับสำนักงานอัยยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเผยแพร่ความรู้กับประชาชน ในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ การก่อสร้างอาคารรุกล้ำที่ดินข้างเคียงและแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อยุติขัอพิพาท ซึ่งเป็นการขจัดความไม่รู้กฎหมายจะทำให้สังคมของเทศบาลตำบลท่ามะเขือน่าอยู่และมีคุณภาพ

     ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก "ร.ต.อ.พงษ์พิพัฒน์ เขียว อุบล" อัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร ,พ.ต.ท.สุภาพ บัวดี อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ,นายธีรพัชญ์ กุลศรีวรเมศร์ รองอัยการจังหวัด ,โดยวิทยากรทุกท่านได้ให้ความรู้ด้านกฎหมายกับประชาชนอย่างละเอียด ซึ่งหลังจากอบรมแล้วสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

     "นายมานพ ปัทมาลัย" นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่ามะเขือ กล่าวว่า "ปัจจุบันประชาชนไม่ได้รับความรู้ด้านกฎหมายอย่างเต็มที่ ซึ่งสิ่งที่เป็นปัญหาคือการไม่รู้กฎหมายของประชาชน ก่อให้เกิดปัญหาข้อพิพาทต่างๆมากขึ้น โดยการอบรมครั้งนี้จะสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องให้ประชาชนได้ตระหนักและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ทีมข่าว  จ.กำแพงเพชร

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 มิ.ย. 2565
กรมราชทัณฑ์ เป็นหนึ่งในหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมและแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขังและบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแลตามหน้าที่และอํานาจของกรมฯ โดยมุ่งพัฒนาเป็นองค์กร พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อแก้ไขหรือฟื้นฟูผู้ต้องขังและบุคคลที่อยู่ในคว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558