ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
สสจ.กาญจน์ จัดอบรมหลักสูตร พระคิลานุปัฎฐาก เพื่อพระสงฆ์ สามารถดูแลสุขภาพตนเอง
23 มิ.ย. 2565

สสจ.กาญจน์ จัดอบรมหลักสูตร พระคิลานุปัฎฐาก เพื่อพระสงฆ์ สามารถดูแลสุขภาพตนเอง ดูแลพระสงฆ์ สามเณร และบุคลากรในวัด ควบคู่กับการพัฒนาวัด

วันนี้ 23 มิ.ย. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จัดอบรมหลักสูตร พระคิลานุปัฎฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.) หลักสูตร 35 ชั่วโมง รุ่นที่ 3 ประจำปี 265 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ ให้พระสงฆ์มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและการป้องกันโรคไม่ติดต่อ สามารถดูแลสุขภาพตนเอง ดูแลพระสงฆ์ สามเณร และบุคลากรในวัด ควบคู่กับการพัฒนาวัดให้เป็นวัดรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับชุมชน จัดอบรม ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 265 ณ วัดพังตรุ ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย แกนนำพระสงฆ์ จำนวน 30 รูป

ส่วนที่ห้องประชุมโรงพยาบาลมะการักษ์จังหวัดกาญจนบุรี สมาคมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จัดการประชุมเตรียมความพร้อม โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพและผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อส่งเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ์และพัฒนาการเด็กไทย ครั้งที่1 โดยมี อ.ดร.บรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห์ ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน และแพทย์หญิงวรวรรณ งามรุ่งนิรันดร์ กุมารแพทย์โรงพยาบาลมะการักษ์ , พว.ทรรศนีย์ นาคราช รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมะการักษ์ , เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอท่ามะกา , และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมในครั้งนี้ทีมข่าวกาญจนบุรี

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 มิ.ย. 2565
กรมราชทัณฑ์ เป็นหนึ่งในหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมและแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขังและบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแลตามหน้าที่และอํานาจของกรมฯ โดยมุ่งพัฒนาเป็นองค์กร พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อแก้ไขหรือฟื้นฟูผู้ต้องขังและบุคคลที่อยู่ในคว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558