ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
พาณิชย์ตาก แถลงข่าวการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับภาคเหนือ
14 พ.ค. 2565

พาณิชย์ตาก แถลงข่าวการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับภาคเหนือ “Northern Gems and Jewelry Festival 2022” ในวันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2565 นี้
         
ที่ห้องเวียงวัง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการแถลงข่าวงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับภาคเหนือ " Northern Gems and Jewelry Festival 2022" ร่วมกับ นางสาวปาริชาติ พงค์พันเทา พาณิชย์จังหวัดตาก เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมการแถลงข่าว

เนื่องด้วยจังหวัดตาก โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 16 จังหวัด กำหนดจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับภาคเหนือ“Northern Gems and Jewelry Festival 2022” ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2565  ณ บริเวณลาน Royal Park Plaza ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. เพื่อเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดตากและอีก 16 จังหวัดภาคเหนือ ก่อให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับท้องถิ่น และช่วยให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจทั้งภายประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับภาคเหนือ ให้มีศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสามารถขยายช่องทางการตลาดได้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางแหล่งผลิตสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก

สำหรับภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับภาคเหนือ กว่า 40 คูหา พร้อมทั้งการแสดงเดินแฟชั่นโชว์ด้วยเครื่องประดับและอัญมณี จากนางแบบมืออาชีพ การแสดงดนตรีของศิลปินที่มีชื่อเสียงเป็นประจำทุกวัน  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจการค้า (Business Matching) ด้วย

โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วมชมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับภาคเหนือ“Northern Gems and Jewelry Festival 2022” ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณลาน Royal Park Plaza ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค กรุงเทพมหานคร 

ทีมข่าว จ.ตาก

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
17 พ.ค. 2565
การเลือกตั้งถือเป็นหัวใจหรือจุดเริ่มต้นของกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้นำหรือผูบริหารไม่วาจะในระดับประเทศหรือในระดับท้องถิ่น โดยในอดีตการดูแลควบคุมการเลือกตั้งจะเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้มีการจัดตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมา ทำหน้าที่กำกับดูแ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558