ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
อ.พบพระ พัฒนาศักยภาพประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
13 พ.ค. 2565

อ.พบพระ พัฒนาศักยภาพประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมรานีนาถ พระบรมราชชนนีพันมีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 9 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอพบพระ จังหวัดตากเป็นประธานการประชุม อบรม พร้อมร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อ หลากสี ที่ผลิตจากผ้าใยกัญชง ผ้าทอ ผ้าฝ้าย เพื่อนำจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม  เพื่อฝึกปฏิบัติพัฒนาศักยภาพด้านฝีมือการประดิษฐ์ผีเสื้อ และนำไปขยายผลต่อในระดับอำเภอ ตำบล และ หมู่บ้าน กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มทอผ้า กลุ่มผู้ผสิต สมาชิกองค์กรสตรีและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการประดิษฐ์ผีเสื้อ

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 ราย ดังนี้
1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (6 แห่ง) แห่งละ 2 คน
2.กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มอาชีพทอผ้าในพื้นที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ประกอบด้วย
1.กลุ่มทอผ้าบ้านพะดี
2.กลุ่มปักผ้าบ้านเจริญมิตร
3.กลุ่มทอผ้ากี่เอวบ้านผากะเจ้อ
4.กลุ่มปักลายผ้ากัญชง
5.กลุ่มทอผ้าใยกัญชง  ท้องถิ่นอำเภอ  เจ้าหน้าที่หรือครู กศน.

การจัดฝึกอบรมขยายผลพัฒนาศักยภาพด้านฝีมือ การประดิษฐ์ผีเสื้อฯ มีวิทยากร ครู ก นางฐานิดา เงินมาก ตัวแทนกลุ่มผ้าบาวม้า นางสมลักษณ์ บุญเนียม ตัวแทนกลุ่มผ้าขาวม้า นางชง ท้าวสันติชูชัย ตัวแทนกลุ่มทอผ้าใยกัญชง นางเพ็ญพัฒน์ โชติช่วงมณีกุล ตัวแทนกลุ่มทอผ้าปากะญอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพบพระ กำหนดจัดฝึกอบรมขยายผลพัฒนาศักยภาพด้านฝีมือการประดิษฐ์ผีเสื้อฯ

นายพิพัฒน์ ปิ่นฑสิริ พัฒนาการอำเภอพบพระ ในวันนี้ ได้นำครู ก อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ ครู ข ตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านฝีมือการประดิษฐ์ผีเสื้อ กิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อนำไปประดับในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพบพระ 

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ฝึกอบรม พร้อมร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อหลากสี ที่ผลิตจากผ้าใยกัญชง ผ้าทอ ผ้าฝ้าย เพื่อนำจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 

ในวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากกลุ่ม ทอผ้ากลุ่มสตรี กลุ่มผู้ผลิต ผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมรับการฝึกอบรมเพื่อต่อยอด ให้ครอบคลุม ทุกหมู่บ้านทุกตำบล ในพื้นที่อำเภอพบพระ เพื่อฝึกปฏิบัติพัฒนาศักยภาพด้านฝีมือการประดิษฐ์ผีเสื้อ และนำไปขยายผลต่อในระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน โดยตั้งเป้าไว้ว่าจะผลิตผีเสื้อ ให้ครบทุกครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 ชิ้น

ทีมข่าว จ.ตาก

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2566
จากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล ทำให้การสื่อสารยุคสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อวงการสื่อสารมวลชนประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งรูปแบบการบริโภคสื่อที่ไม่เน้นสื่อสิ่งพิมพ์แต่เน้นความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย อย่างสื่อออนไลน์มากขึ้น จากอดีตที่มีสื่อหลักอยู่อย่าง...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด