ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
จ.ฉะเชิงเทรา ห่วงใยเกษตรกร ตั้งจุดขายผลผลิตมะม่วง ราคาถูก หวังช่วยเหลือเกษตรกร
05 เม.ย. 2563

นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 กระจายเป็นวงกว้าง ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออกจังหวัดฉะเชิงเทรา และเกษตรกรชาวสวนมะม่วงฯ ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากผลผลิตมะม่วงล้นตลาดเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาดังกล่าว จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงได้เปิดจุดจำหน่ายผลผลิตมะม่วงราคาถูก ได้แก่ มะม่วงน้ำดอกไม้ จำหน่ายราคากิโลกรัมละ 20-40 บาท มะม่วงเขียวเสวย จำหน่ายราคากิโลกรัมละ 30-40 บาท และมะม่วงแรด จำหน่ายราคากิโลกรัมละ 20 -30 บาท เป็นต้น ณ บริเวณริมถนนสาย 304 ด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป เลือกซื้อผลผลิตมะม่วงคุณภาพส่งออกจากเกษตรกรชาวสวนโดยตรง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุลาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 ต.ค. 2563
“สมุทรสาคร” หรือที่เรามักคุ้นกับการเรียกชื่อ “มหาชัย” นับเป็นเมืองติดชายฝั่งทะเลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง อยู่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพฯ ซึ่งนอกจากอาหารทะเลและสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งขึ้นชื่อแล้ว จังหวัดสมุทรสาครแห่งนี้ยังมีประวัติศาสตร์การ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558