ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจเพื่อนบ้าน AEC+3 ย้อนกลับ
การค้าเมียนมา-ไทย ทะลุ 770 ล้านดอลฯ
16 ม.ค. 2563

กระทรวงพาณิชย์ของเมียนมา เปิดเผยว่า การค้าทวิภาคีระหว่างเมียนมาและไทย พุ่งสูงกว่า 773 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2.3 หมื่นล้านบาท) ในปีงบประมาณ 2019-2020 ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. จนถึง 13 ธ.ค. ของปีงบประมาณปัจจุบัน เมียนมามีรายได้กว่า 544 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.6 หมื่นล้านบาท) จากการส่งออกมายังไทย ขณะที่มูลค่าการนำเข้ามากกว่า 229 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 6.9 พันล้านบาท)

ช่วงเวลาดังกล่าว จุดผ่านแดนทิกิ (Hteekhee) มีมูลค่าการค้าสูงสุด 411 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.2 หมื่นล้านบาท) ตามด้วยจุดผ่านแดนเมียวดี (Myawady) อยู่ที่ 221.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 6.6 พันล้านบาท)

สถิติจากกระทรวงฯ แสดงให้เห็นว่า ในปีงบประมาณ 2018-2019 การค้าทวิภาคีระหว่างเมียนมาและไทย มีมูลค่ารวมกว่า 5.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.6 แสนล้านบาท) แบ่งเป็นการส่งออก 3.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 9.9 หมื่นล้านบาท) และการนำเข้า 2.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 6.3 หมื่นล้านบาท)

เมียนมาส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าประมงไปยังไทย ขณะที่นำเข้าเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องจักรและสินค้าอุตสาหกรรมดิบ อาทิ ปูนซีเมนต์ และปุ๋ย โดยไทยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งในผู้ลงทุนชั้นนำในเมียนมา

ทั้งนี้ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและการบริหารจัดการของเมียนมา (DICA) รายงานว่า คณะกรรมการการลงทุนแห่งเมียนมา (MIC) ได้อนุมัติการลงทุน 1.13 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.4 แสนล้านบาท) จากผู้ประกอบการไทย 135 ราย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 1988-1989 จนถึงวันที่ 30 พ.ย. ของปีงบประมาณปัจจุบัน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุลาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 ต.ค. 2563
“สมุทรสาคร” หรือที่เรามักคุ้นกับการเรียกชื่อ “มหาชัย” นับเป็นเมืองติดชายฝั่งทะเลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง อยู่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพฯ ซึ่งนอกจากอาหารทะเลและสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งขึ้นชื่อแล้ว จังหวัดสมุทรสาครแห่งนี้ยังมีประวัติศาสตร์การ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558