ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
สมศักดิ์ มอบ สามารถ ลงพื้นที่สร้างสุข จ.หนองบัวลำภู
09 ม.ค. 2563

สมศักดิ์ มอบ สามารถ ลงพื้นที่สร้างสุข จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมนำคณะเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียหายกรณีผู้นำครอบครัวฆาตกรรมสมาชิกในครอบครัว จังหวัดอุดรธานี

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้ นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมส่งเสริมอาชีพผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย ณ วัดพัชรกิติยาภาราม บ้านเฟ็กเฟื้อย ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายธปภัค บูรณสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท ร่วมติดตามลงพื้นที่ดังกล่าว

ในการนี้พระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล ผู้แทนจากมูลนิธิชัยพัฒนา ผู้บริหารส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และอุดรธานี ประกอบด้วยนายมิตรารุณห์  พรมอินทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู นางสาวสายพิรุณ วัฒนวงศ์สันติ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดี จังหวัดหนองบัวลำภู

นายชูชาติ สนิท พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู นายธีรชัย บัวเข็ม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู นางสาวจักษณา ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งได้มีการเยี่ยมชมสถานที่สำคัญภายในวัด พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมฐานการฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขัง ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้งานดิน ฐานเรียนรู้งานปูนปั้น ฐานเรียนรู้แปลงเกษตร 1 ไร่ 1 แสน ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ และฐานการเรียนรู้การเลี้ยงแพะ และตรวจเยี่ยมเรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย สังกัดเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู จากนั้นในช่วงเวลา 13.00 - 14.00 น. เข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู และร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุมเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู

จากนั้น เวลา 15.00 - 16.00 น. นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช พร้อมด้วยนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ร่วมลงพื้นที่ติดตามนิเทศผลการดำเนินงานและให้กำลังใจคณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพาทภาคประชาชนตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีผู้แทนส่วนราชการ ผู้นำชุมชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

        และในเวลา 18.00 น. นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมและนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ตำรวจ ปกครอง อบต.ได้เดินทางลงพื้นที่ไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจกับครอบครัวของผู้เสียหาย จากกรณีเกิดเหตุสลดผู้นำครอบครัวฆาตกรรมสมาชิกในครอบครัวจากนั้นได้ฆ่าตัวตายตาม สาเหตุเนื่องจากเครียดเกี่ยวกับปัญหาหนี้สิน ในการนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ได้มอบเงินช่วยเหลือส่วนตัว จำนวน 5,000 บาทให้กับทายาทของผู้เสียชีวิต จำนวน 3 ราย

ทั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีเร่งดำเนินการนำเรื่องของผู้เสียหายเข้าประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดอุดรธานี เพื่อให้การเยียวยาทายาทผู้เสียหายต่อไป

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-29 กุมภาพันธ์ 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
26 ก.พ. 2563
หากจะมองหาผู้เชี่ยวชาญชำนาญการหรือกูรูในการฟื้นฟูองค์กรที่กำลังประสบปัญหา โดยเฉพาะด้านการบริหารทรัพย์สินและเงินทุนแล้ว คงหาไม่ได้ง่ายนักในประเทศไทย เพราะโลกธุรกิจมีความซับซ้อนเกี่ยวพันกับเรื่องต่างๆ มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าจะไม่มีเลย เพราะหากสอดส่...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558