ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
เครือข่ายแท็กซี่ 4.0 หนุน ก.คมนาคม ดันบริการเรียกรถผ่านแอปฯ ถูกกฎหมาย
24 ธ.ค. 2562

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2562 ที่ผ่านมาตัวแทนเครือข่ายผู้ขับแท็กซี่ราว 100 คนจากชมรมผู้ขับขี่แท็กซี่ 4.0 และชมรมแท็กซี่ไทยพัฒนา นำโดย นายจิรภัทร โสภาลัย และ นายกมลาสน์ กุลบันลือพิชญ์ ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เพื่อแสดงจุดยืนในการสนับสนุนการดำเนินการของภาครัฐในการส่งเสริมให้บริการรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันสามารถดำเนินการได้อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ขับแท็กซี่มีโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ส่งเสริมความเท่าเทียมกันจากการที่ผู้ให้บริการแท็กซี่ทุกรายต้องอยู่ภายใต้ระเบียบเดียวกัน ขณะที่ภาครัฐสามารถควบคุมการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาระบบการคมนาคมที่สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยี 

โดยนายจิรภัทร ตัวแทนเครือข่ายผู้ขับแท็กซี่ จากชมรมผู้ขับขี่แท็กซี่ 4.0 เผยว่า “ในฐานะผู้ที่ประกอบวิชาชีพขับรถโดยสารสาธารณะมามากกว่า 10 ปี เราเล็งเห็นว่าการเปิดให้บริการรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันสามารถดำเนินการได้อย่างถูกกฎหมาย มีประโยชน์หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการรยกระดับและส่งเสริมให้ระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะในประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ช่วยให้ผู้ให้บริการแท็กซี่สามารถมีรายได้เสริมสามารถจุนเจือครอบครัว ตลอดจนก่อให้เกิดคุณภาพมาตรฐานที่เท่าเทียมของรถที่ให้บริการ เพื่อประโยชน์ของผู้โดยสาร”

ขณะที่ นายกมลาสน์ ตัวแทนชมรมแท็กซี่ไทยพัฒนา กล่าวว่า “ในวันนี้ พวกเรามาเป็นตัวแทนของคนขับแท๊กซี่อีกหลายหมื่นคนที่เห็นถึงประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนการหารายได้ของคนขับ เราจึงอยากมาแสดงพลังสนับสนุน ขอบคุณและให้กำลังใจคณะทำงานของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ที่ได้เดินหน้าเพื่อผลักดันกฎหมายดังกล่าวอย่างเต็มที่ ทั้งยังได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายให้มากที่สุด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวจะผ่านการพิจารณาและได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ตามแผนที่กระทรวงคมนาคมได้เคยประกาศไว้”

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 ก.ค. 2563
ในบรรดารัฐวิสาหกิจของประเทศไทย หนึ่งในนั้นที่มีความสำคัญต่อการเดินทางของประชาชน ตลอดจนการขนส่งของประเทศคือ “การรถไฟแห่งประเทศไทย” หรือ ร.ฟ.ท. ที่วันนี้มีอายุถึง 123 ปีหรือน่าจะเรียกได้ว่า ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านการบริการรับใช้ประชาชนคนไทยมาอย่าง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558