ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
สตง. สอบศูนย์กำจัดขยะ อบจ.ฉะเชิงเทรา 143 ล้าน สร้างเสร็จไม่นานถนนทางเข้าทรุดตัว กำหนดราคากลาง ซ้ำซ้อนเกินความจำเป็น
09 ต.ค. 2562

สตง. สอบศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยครบวงจร  อบจ.ฉะเชิงเทรา 143 ล้าน พบเปิดช่อง TOR ให้ผู้เสนอราคาที่ไม่มีความพร้อมรับงาน-โชว์รูปสร้างเสร็จไม่นานถนนทางเข้าทรุดตัวแล้ว แถมกำหนดราคากลาง ซ้ำซ้อนเกินความจำเป็น ทำราชการเสียหาย

สำนักข่าวอิศรา http://www.isranews.org รายงานว่า งานก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โซนที่ 1 บ้านห้วยลึก ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา วงเงินกว่า 140 ล้านบาท ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ฉะเชิงเทรากำหนด ถูกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบพบปัญหาการกำหนดขอบเขตและรายละเอียดงาน หรือ TOR ของ อบจ ฉะเชิงเทรา มีลักษณะเป็นการเปิดช่องให้ผู้ที่จะเสนอราคาที่ไม่มีความพร้อม ไม่มีเครื่องจักรได้ทำงาน ส่งผลทำให้การดำเนินงานโครงการมีปัญหาตามในภายหลัง ทำให้ราชการได้รับความเสียหาย ก่อนส่งเรื่องให้ผู้บริหาร อบจ.ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ทั้งนี้ ในรายงานการตรวจสอบ สตง. ระบุว่า จากการตรวจสอบการดำเนินงานสัญญาจ้างก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โซนที่ 1 บ้านห้วยลึก ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างเดือน พ.ค.2557 จนกระทั่งงานแล้วเสร็จ และเริ่มดำเนินการคัดแยกขยะและสะสมขยะเปียกเพื่อใช้ผลิตแก๊สมีเทน ใช้สำหรับเป็นเชื้อเพลิงให้กับเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า ทั้งในส่วนของการประกวดราคา ราคากลาง สัญญา การปฏิบัติการใช้ประโยชน์และระยะประกันความชำรุดบกพร่อง พบว่า การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง มีงานซ้ำซ้อนเกินความจำเป็น เช่น อาคารระบบผลิตพลังงานและสารปรับปรุงดินด้วยระบบจุลินทรีย์ภายในอาคารราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง งานท่อส่งแก๊สซ้ำซ้อน อาคารรับน้ำทิ้งซ้ำซ้อน เป็นต้น

นอกจากนี้ การกำหนด TOR ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มีลักษณะเป็นการเปิดช่องให้ผู้ที่จะเสนอราคา ที่ไม่มีความพร้อม ไม่มีเครื่องจักรได้ทำงาน และเมื่อได้งานแล้วก็ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในสัญญาได้ ถึงแม้ว่าผู้รับจ้างจะยินดีเสียค่าปรับ แต่เมื่องานเสร็จแล้วผู้รับจ้างยังต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องอีก 2 ปี เมื่องานชำรุดบกพร่องผู้รับจ้างอาจจะไม่สามารถเข้ามาดำเนินการรับประกันความชำรุดบกพร่องได้ทำให้ราชการเสียหาย

สตง.ยังระบุด้วยว่า จากการติดตามการตรวจสอบหลังจากงานก่อสร้างแล้วเสร็จ พบว่า ปริมาณขยะเปียกมีน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณขยะทั้งหมด ทำให้ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โซนที่ 1 บ้านห้วยลึก แห่งนี้ ต้องใช้เวลาหลายเดือนในการสะสมขยะเปียกเพื่อให้มีปริมาตรเต็มพอดีในอาคารผลิตพลังงาน ขณะที่มีงานชำรุดเสียหายเกิดขึ้น เช่น ทางเดินรอบอาคารผลิตพลังงานทรุดตัว ทางเข้าอาคารผลิตพลังงานทั้ง 2 อาคารทรุดตัว มีน้ำเซาะเป็นโพรงขนาดใหญ่ถนนด้านหน้าอาคารผลิตพลังงานหลังที่ 1 แตกร้าวเสียหาย ยาว 3 เมตร ถนนรอบ ๆ โครงการทรุดตัว สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ผนังอาคารผลิตกระแสไฟฟ้าร้าวตลอดความสูงของผนังอาคาร เป็นต้น

สำหรับบริษัทคู่สัญญาโครงการนี้ทำงานล่าช้าและถูกปรับเป็นเงินจำนวนมาก อาจจะมีปัญหาคู่สัญญาไม่สามารถเข้าดำเนินการแก้ไขงานที่ชำรุดบกพร่องซึ่งมีเนื้องานค่อนข้างมากได้ทำให้ราชการเสียหาย

เบื้องต้น สตง. ได้แจ้งให้ อบจ.ฉะเชิงเทราตรวจสอบงานที่มีความซ้ำซ้อน ซึ่งอบจ.ฉะเชิงเทราได้ตรวจสอบและปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างเนื่องจากข้อตรวจพบดังกล่าวเป็นเงิน 3.85ล้านบาท และดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงและหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อทางราชการ รวมทั้งแจ้งคู่สัญญาเข้าดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่องแล้ว

สำนักข่าวอิศรา ขยายผลการสอบสวนพบว่า เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 56 อบจ.ฉะเชิงเทรา ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างกิจการร่วมค้า ตั้งต้นดี ควอลิตี้ เป็นผู้ก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร โซนที่ 1อบจ.ฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย อาคารระบบผลิตพลังงาน 2 หลัง อาคารคัดแยกขยะ 1 หลัง รถบรรทุกดั้ม แบบกระบะเทท้าย 4 คัน และรถตักหน้าขุดหลัง 2 คัน วงเงิน 143,506,600 บาท ตามสัญญาแลขที่ 67/2556 สิ้นสุดสัญญา 29 พ.ย. 56 ที่ผ่านมา

เครดิต สำนักข่าวอิศรา https://www.isranews.org/isranews/81195-news02-81195.html

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 กรกฎาคม2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2563
การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ระบบการศึกษาจึงต้องมีมาตรฐานและพัฒนาให้ทัน หรือล้ำสมัยมากขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม การศึกษาในบ้านเรา คร่าวๆ จะแบ่งออกเป็นสายสามัญศึกษากับสายอาชีวะ หรือสายวิชาชีพ โดยสายสามัญก็จะเรียนศึกษากันไปถ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558